Toiminta

12.11.2012 Paavo Lipponen on Risto Rohkea 2012

Demarinaiset on tänään myöntänyt Risto Rohkea -palkinnon valtiomies Paavo Lipposelle hänen ansioituneesta toiminnastaan tasa-arvotyössä.

Vuodesta 2007 Demarinaiset on palkinnut Risto Rohkea -tunnustuksella miehen, joka on esimerkillisesti toiminut aatteen vakaumuksella tasa-arvoisen, suvaitsevaisen ja moniäänisen yhteiskunnan hyväksi Lipponen toimi pääministerinä 1995 – 2003 ja johti laajapohjaista hallitusta, joka nosti Suomen lamasta. Hänen toimikautensa lopussa Suomi oli maailman ykkönen kilpailukyvyssä ja kestävässä kehityksessä. Paavo Lipposen ansiosta mm. päivähoitoon tuli subjektiivinen oikeus, sairaanhoitajien lukumäärä kasvoi merkittävästi, koulutukseen ja tutkimukseen panostettiin voimakkaasti. Kolmikantayhteistyö toimi hyvin. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistettiin muun muassa samapalkkaisuushankkeella.

Lipposen hallitus otti tehtäväkseen myös ensimmäisenä hallituksena Suomessa tasa-arvo-ohjelman toteuttamisen. Tasa-arvo-ohjelma hyväksyttiin vuonna 1997. Ohjelma sisälsi eri vastuuministeriöiden hankkeita yhteensä 96. Seurantaraportti valmistui vuonna 1999. Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma jatkoi tasa-arvonäkökulman vaikuttavuuden laajentamista ja edellytti, että uusia lakeja laadittaessa otetaan huomioon niiden vaikutukset kumpaankin sukupuoleen.

Paavo Lipponen pääministerinä käytti vanhempainvapaaoikeutta ja oli isyyslomalla. Pääministerin isyysloma herätti runsaasti keskustelua isän oikeudesta ja velvollisuudesta lastenhoitoon. Miesten oikeutta isyyteen ja lasten oikeus kumpaankin vanhempaan vahvistui.

Olen huomannut, että lapsille tärkeää ei ole vain se, että vanhempi osallistuu aktiivisesti arjen touhuihin. Joskus pelkkä hiljainen läsnäolo on riittävä, tunne siitä, että aikuinen on lähellä kun häntä tarvitaan”, on perheenisä Paavo Lipponen todennut.

Lisätietoja:
Merja-Hannele Vuohelainen
Demarinaisten toiminnanjohtaja
merja.vuohelainen(at)sdp.fi
puhelin 040 7464 070