Toiminta

15.12.2014 Työmarkkinaratkaisulla tuettava palkkatasa-arvoa

Maamme taloustilanne on hälyttävä ja kaipaa ratkaisuja vielä tällä vaalikaudella. Siksi Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen kannattaa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen esitystä kiirehtiä työmarkkinajärjestöjä neuvottelupöytään. Moni talouteemme vaikuttavista asioista ei ole yksin meidän käsissämme, mutta työmarkkinaratkaisun me suomalaiset teemme itse.

Tavoitteena on pitkäaikainen maltillinen sopimus, joka parantaisi vientimme kilpailukykyä ja jonka yhteydessä voisi kolmikantaisesti sopia kotimaisen kysynnän ja ostovoiman turvaamisesta.

Tämän ohella on määrätietoisesti tartuttava naisten ja miesten palkkatasa-arvon parantamiseen. Nykyinen naisten ja miesten 18 prosentin palkkaero on sietämätön. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelma käynnistyi jo vuonna 2006, mutta tavoitteesta kaventaa palkkaero 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ollaan pahasti jäljessä.

Tulevaan työmarkkinaratkaisuun ei ole odotettavissa mittavia samapalkkaeriä, sillä liikkumavara on niin pieni. Siksi on huomio kiinnitettävä huomio työmarkkinoiden rakenteisiin, jotka ylläpitävät naisten ja miesten palkkaeroja. Perhekustannukset jakautuvat epätasaisesti, mikä rasittaa kohtuuttomasti naisvaltaisia aloja. Työmarkkinaratkaisuun tulee sisältyä perhevapaiden kustannusten tasaus.

Työmarkkinoiden tasa-arvo edellyttää, että pitkällä tähtäyksellä työelämän jako naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin poistuu. Naisten kouluttautumista ja urakehitystä on kannustettava. Tasa-arvoinen ja monipuolisia uria tarjoava työelämä hyödyttää myös miehiä.

Lisätiedot:

Tytti Tuppurainen
Demarinaisten puheenjohtaja
SDP:n vaalipäällikkö

p. 0400 840 594
tytti.tuppurainen(at)eduskunta.fi

www.tytti.info
www.facebook.com/tyttituppurainen
twitter.com/TyttiTup