Toiminta

17.5.2014 SDP:n Rinne: tasa-arvoa palkkaukseen

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan samapalkkaisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota loppuvaalikaudella. Samapalkkaisuusohjelmaa toteutetaan kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen kanssa. Se ei ole edennyt aikataulussa. Toimia tarvitaan niin lainsäädännössä kuin työehtosopimuksissa ja asenteissakin.

– Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on naisten ja miesten palkkaeron kaventaminen enintään 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Nykyvauhdilla naisten ja miesten palkkaeron korjaamiseen menee yli 50 vuotta. Se ei riitä. Samapalkkaisuutta on edistettävä hallituksen lainsäädäntöhankkeilla. Myös työnantajilla on tärkeä rooli. Toivoisin EK:lta myös entistä ponnekkaampia esityksiä samapalkkaisuuden edistämiseksi.

– Palkkatasa-arvolla on oikeudenmukaisuusvaikutuksen lisäksi elvyttävä vaikutus. Pienipalkkaiset naiset laittavat lisätulonsa herkästi kulutukseen. Tämä pitää yllä kotimaista kysyntää, joka taantumassa on kullan arvoista.

Rinne muistuttaa, että suuri palkkaerojen aiheuttaja liittyy perheen perustamiseen.

– Siinä yhteydessä syntyvä palkkaero jatkuu läpi koko työuran. Sen myötä naiset keskimäärin menettävät työuransa aikana rahasumman jolla voisi hankkia omakotitalon Uudeltamaalta. Perhevapaiden jakaminen on yksi keskeinen tapa tasoittaa tätä perheen perustamisen yhteydessä syntyvää palkkaeroa.

Rinne huomauttaa että myös asenteiden muutos on tarpeen. Yhteiskunnassa on syvään uurrettuna ajatus ”miesten ja naisten töistä”. Alhainen palkkaus naisvaltaisilla aloilla on yksi keskeinen syy sille, että palkkaerot pysyvät.

Myös työehtosopimuksilla voidaan vaikuttaa.

– Aiemmassa työpaikassani Ammattiliitto Prossa kaikissa työehtosopimuksissa oli vähintään viikko palkallista isyysvapaata. Lisäksi palkankorotukset tehtiin euromääräisinä. Näin palkkaeroja saatiin tasoitettua.

Rinne vieraili lauantaina Tampereella, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Lisätietoja:
SDP:n tiedottaja Ilmari Nalbantoglu, p. 050 574 1112