Toiminta

18.4.2013 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaatii hallitukselta toimia turvakotipaikkojen lisäämiseksi

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on huolissaan turvakotipaikkojen riittämättömästä määrästä Suomessa. Suomi jää kauaksi Euroopan neuvoston suosituksesta, jonka mukaan turvakotipaikkoja tulisi olla yksi 10 000 asukasta kohden. Suomi on toistuvasti saanut kansainvälisiltä tahoilta huomautuksia siitä, että naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ei puututa eikä tarjolla ole riittäviä palveluita.

– Hallitusohjelmassa on yksiselitteiset kirjaukset siitä, että turvakotipaikkoja lisätään ja niiden alueellisesti tasaisempaan jakautumiseen kiinnitetään huomiota. Hallituskausi on nyt puolivälissä ja hallituksen on ryhdyttävä toimiin hallitusohjelman kirjauksen toteuttamiseksi. Turvakotipaikkojen lisääminen vaatii korvamerkittyä rahaa valtiolta, TANE:n puheenjohtaja Jukka Relander sanoo.

Hallitusohjelman lisäksi Suomi on sitoutunut turvakotipaikkojen lisäämiseen kansainvälisissä sopimuksissa. Suomi on allekirjoittanut naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen toukokuussa 2011. Tämän niin kutsutun Istanbulin sopimuksen ratifioimista koskeva hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2013 aikana. Sopimuksen tavoitteet ovat naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, uhrien suojelu sekä väkivallantekijöiden vastuuseen saattaminen.

Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista Suomessa selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä ulkoasiainministeriölle huhtikuun alussa 2013. Mietinnössä todetaan, että turvakodeilta puuttuvat tarpeelliset resurssit. Jotta sopimus voidaan toteuttaa täysimääräisesti Suomessa, turvakotipaikkoja on lisättävä merkittävästi.

Lisätietoa:
Riikka Korpinurmi
suunnittelija
riikka.korpinurmi(at)stm.fi
p. 050 382 6785