Toiminta

19.11.2014 Sosialidemokraattiset Naiset toivottaa miehille hyvää kansainvälistä miestenpäivää!

Yhdymme Kymen Demarinaisten puheenjohtaja Riitta Hytösen viisaisiin sanoihin:

”Naispiirimme vaikuttavuus periytyy naisten ja miesten vahvasta liitosta. Ilman puoluepiiriä, ilman sosialidemokraattista puoluetta Naispiiriltä puuttuisi toinen jalka.

Meille sosialidemokraateille on itsestään selvää, että pyrkimys kohti yhteiskunnallista tasa-arvoa, sisältää käsitteenä jo yhteisöllisyyden – kaikkien ihmisten, naisten ja miesten, yhteistyön paremman elämän puolesta.

Hyvät toverit, tasa-arvo ei ole itsestään selvyys. Sen edestä on taisteltava jatkuvasti. Periksi ei voi antaa!

Mikään liike ei toimi tyhjiössä. Mikään kansanliike ei toimi ilman toista ihmistä. Sosialidemokraattinen naisliitto tarvitsee emopuoluetta ja emopuolue tarvitsee meitä. Mikään kansanliike ei elä ilman yhteisrintamaa.

Tasa-arvo yli rajojen toimii vain naisten ja miesten yhteistyöllä.”

Kymen Demarinaisten puheenjohtaja Riitta Hytösen tervehdys Sosialidemokraattisen Naisten 14. liittokokouksessa Lappeenrannassa 1.11.2014.