Toiminta

19.3.2014 Feminismiä rinta rinnan

Kauniit käytöstavat ohjeistavat miestä avaamaan oven naiselle, päästämään hänet ensin pysäkiltä linja-autoon, antamaan täydessä bussissa oman istuinpaikkansa naiselle ja avustamaan naista voimaa, taitoa tai pankkitiliä vaativissa askareissa. Hurmaavaa huomaavaisuutta, jonka pienistäkin annosnokareista nauttii onnekas tuutin täydeltä.

Täydellistä herrasmiestä ja totaalisen avutonta blondia ei ole olemassa. Keskinäinen kohteliaisuus ja kunnioitus ovat elämän suola. Miehet eivät enää yksin kanna vastuuta perheen taloudellisesta hyvinvoinnista ja molemmat puolisot osallistuvat lasten kasvatukseen ja arjen pyörittämiseen.

Demarinaiset on edistänyt jo 114 vuotta naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myötä naisesta tuli Suomessa yksilö, ei vain puolisonsa henkilökohtainen erityisavustaja. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta säädetään Suomen perustuslaissa sekä tasa-arvolaissa.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää maisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lakia sovelletaan myös sukupuolivähemmistöihin. Tämän lisäksi käytössä on myös yhdenvertaisuuslaki.

Paljon on saatu aikaiseksi, mutta silti emme ole saavuttaneet tasa-arvoa. Samasta tai samanarvoisesta työstä ei saa samaa palkkaa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on yhä pulmia. Naiset elävät pidempään, mutta köyhempänä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tutkimusjaoston yhteyteen perustettiin miesjaosto vuonna 1988. Tämä miesjaosto on todennäköisesti maailman pisimpään valtionhallinnassa yhtäjaksoisesti toiminut taho, joka keskittyy miehiin ja poikiin liittyviin kysymyksiin ja nostaa niitä esiin. Tasa-arvoa miesnäkökulmasta tarkastelevia miesyhdistyksiä on syntynyt viime aikoina ja Miesjärjestöjen keskusliitto perustettiin vuonna 2011. Tasa-arvoministeri Arhinmäki asetti mieskysymyksiä pohtivan työryhmän, jonka väliraportti julkaistiin äskettäin.

Yksi asia ei tunnu muuttuvan ja se on nyrkillä taottua. Lähisuhdeväkivalta. Tutkijatohtori Mirka Smolejin tutkimuksen mukaan (Helsingin Sanomat 2.3.) väkivallan annetaan jatkua vuosikausia viranomaisten siihen puuttumatta.

Puolet toistuvan väkivallan uhreista on parisuhdeterrorin kohteita. Yksikin lyönti on liikaa. Asenteiden ja käytöksen on muututtava. Turvakotien lukumäärää on lisättävä ja niiden toimintaresurssit on taattava.

Kansainvälinen Naistenpäivä on tasa-arvon ja rauhan päivä. Toivon, että sinulla on mahdollisuus ilahduttaa toista puhumalla hänestä hyvää. Pienilläkin hyvää tarkoittavilla teoilla saa ihmeitä aikaan. Uskon, että tasa-arvotyö etenee parhaiten rinta rinnan, toisiamme tukien.

Merja-Hannele Vuohelainen
Demarinaisten toiminnanjohtaja
Julkaistu Demokraatissa 8.3.2014