Toiminta

19.5.2014 Rauha syntyy tasa-arvosta

Demarinaisten tasa-arvopalkinto ulkoministeri Erkki Tuomiojalle

Naisten aseman parantamiseen tarvitaan toimia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Naisten ja tyttöjen asema on usein erityisen haavoittuva konflikteissa ja sodankäynnin keskellä. Tästä näemme uutisia päivittäin Syyriasta, Sudanista ja monesta muusta maasta. Nigeriassa koulutyttöjen opiskelu vaihtui painajaiseksi.

Demarinaiset kiittävät sitä, että Suomi on esimerkillisen aktiivisesti toiminut rauhanvälityksen kehittämisessä ja kriisien ennaltaehkäisemiseksi tehtävässä työssä. Kriisien ennaltaehkäisyyssä tärkeää on myös se työ, jota ulkoministeri Tuomioja on tehnyt kansainvälisen asekauppasopimuksen aikaansaamiseksi. Se, että konfliktialueille ei viedä aseita, voi estää monen konfliktin ja sodan synnyn.

Erityisen ylpeitä olemme siitä, että Suomi on vahvasti mukana toteuttamassa YKn päätöslauselmaa 1325, Naiset, rauha ja turvallisuus. Naisten on päästävä mukaan, kun yhteiskuntaa rakennetaan sotien ja konfliktien jälkeen. Suomen ajamat käytännön tavoitteet on kirjattu Tuomiojan johdolla laadittuun kansalliseen toimintaohjelmaan 2012, jota parhaillaan toimeenpannaan. Uskomme vahvasti siihen, että rauha ja tasa-arvo kuuluvat sitovasti yhteen. Arvostamme myös pitkäjänteistä työtä ihmisoikeuksien puolesta ja myös YKn vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioinnin päättäväistä eteenpäinviemistä.

Näillä perusteilla Demarinaisten hallitus on päättänyt palkita vuonna 2014 ulkoministeri Erkki Tuomiojan ansioista naisten aseman parantamisessa.

Tuomioja täyttää hyvin myös muut Risto Rohkea-palkinnon kriteerit, kuten vaalityön tekemisen yhdessä naisehdokkaiden kanssa.

Tasa-arvotyö tarvitsee puolestapuhujia miesten rintamalta. Vuodesta 2007 Sosialidemokraattiset Naiset on palkinnut Risto Rohkea – tunnustuksella miehen, joka on

* esimerkillisesti toiminut aatteen vakaumuksella tasa-arvoisen, suvaitsevaisen ja moniäänisen yhteiskunnan hyväksi
* osallistunut aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen tasa-arvonäkökulmasta
* osallistunut Sosialidemokraattisten Naisten järjestämiin tilaisuuksiin
* tekee avoimesti ja vakaumuksella vaalityötä naisten hyväksi
* on henkilönä sosiaalinen, avoin ja ihmisyyttä arvostava
* huumorintajuinen ja rehti seuraihminen

Vuonna 2007 Risto Rohkea tunnustuksen sai Stadin Demarien puheenjohtaja, toimittaja Risto Kolanen, vuonna 2008 Kymen sosialidemokraattisen piirin toiminnanjohtaja Juha Kähärä ja vuonna 2009 historian tutkija Tapio Bergholm, vuonna 2010 tohtori Pentti Arajärvi, 2011 kansanedustaja Jacob Söderman, vuonna 2012 tunnustus annettiin valtiomies Paavo Lipposelle ja viime vuonna lääkäri, rauhanaktivisti Ilkka Taipale.