Toiminta

20.3.2015 Vammaisten ihmisten oikeudet ratifioitava pikaisesti

Tämän vuoden tasa-arvon päivänä on erityisesti nostettava esille vammaisten oikeus tasa-arvoiseen elämään ja mahdollisuuksiin. Itsemääräämistä ja pakkohoitoa koskevan lainsäädännön uudistus on ollut välttämätön hanke, jotta Suomi voi ratifioida kansainvälisen sopimuksen vammaisten ihmisten oikeuksista.

Tämän sopimuksen ratifiointi oli yksi päättyvän hallituskauden ohjelmatavoitteista. Ehdotus asiasta saatiin laajalle lausuntokierrokselle. Ulkoasiainministeriön 14.4.2014 päivätyssä muistiossa olevassa lausuntotiivistelmässä todetaan, että kaikki 58 lausunnon antanutta tahoa tukevat sopimuksen ratifiointia ja sen pikaista toteuttamista.

Asia on kuitenkin edelleen kesken, koska Suomen lainsäädäntö laahaa perässä. Mielestäni ratifioinnin puuttumista voidaan pitää suorastaan ihmisoikeuksien loukkauksena. Suomi on nostanut vammaisten oikeudet esille lukuisissa kehitysyhteistyöhankkeissakin, mutta omaa lainsäädäntöä ei ole saatu kuntoon, vaikka lakien puutteet ovat olleet hyvin tiedossa.

Tasa-arvoa yritetään monin keinoin edistää työelämässä ja palveluissa, mutta on vielä ihmisten toimintakykyyn perustuvaa eriarvoistamista, joka samalla loukkaa ihmisoikeuksia esimerkiksi itsemääräämisoikeuden puuttumisella ja hoitoon liittyvillä pakkohoitokeinoilla. Näin ei saa enää olla. Tulevan hallituskauden alkupuolella Suomen lainsäädäntö on pikaisesti saatettava tasolle, joka ei estä vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifiointia.

Lisätiedot

Tuula Petäkoski-Hult
1. varapuheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Naiset
040 527 0997