Toiminta

21.3.2013 Naisjärjestöt: On aika saada lisää naisia Maailmanpankin johtokuntaan

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry vaatii kiinnittämään huomiota sukupuolten edustukseen Maailmanpankin johtokunnassa. Taloudellisen päätöksenteon huipulla naisia on vain vähän sekä Suomessa että kansainvälisesti. Myös Maailmanpankin johtokunta on miesvoittoinen, sillä tällä hetkellä johtokunnan varsinaisista jäsenistä naisia on vain noin 10% (2 naista/17 miestä sekä miespuheenjohtaja). Lisäksi Suomen nimeämä edustaja korvaa toisen nykyisistä naispuolisista jäsenistä, ruotsalaisen Anna Brandtin.

Tasa-arvoa puolustavana pohjoismaana Suomella olisi nyt hyvä mahdollisuus toimia mallina muille maille. Suomen hallitus valitsee Suomen johtokuntaedustajan kevään aikana. Hakuajan päätyttyä hakemuksia on jätetty 37 kappaletta, ja hakijoiden joukossa on sekä miehiä että naisia. Suomi kuuluu Maailmanpankissa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriin, jossa johtokuntaedustus rotatoi eri maiden kesken. Valittu johtokunnan jäsen edustaa koko vaalipiiriä kolmivuotisen kauden ajan.

Lisätietoja:
Johanna Pakkanen
pääsihteeri
+358 50 469 6242
johanna.pakkanen(at)nytkis.org

www.nytkis.org

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on yhteiskunnallinen järjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Suomen Naistutkimuksen Seura ry.