Toiminta

21.5.2013 Vuoden Kristiina 2013 -nimitys ja kunniakirja Monika-Naiset liitto ry:lle

Olemme erittäin onnellisia heidän saamastaan tunnuspalkinnosta. Demarinaiset ovat Monika-Naiset liiton kannattajajäseniä ja olemme saaneet seurata heidän uraauurtavaa työtä monikulttuuristen naisten voimaannuttajina. Sisarelliset onnittelut!

Demarinaisten toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen

 


 

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineella on ilo antaa Vuoden Kristiina 2013 -nimitys ja kunniakirja Monika-Naiset liitto ry:lle

Monika-Naiset liitto on tehnyt pitkäjänteisesti töitä parantaakseen maahanmuuttajanaisten asemaa Suomessa. Liitto tarttuu rohkeasti feministisiin aiheisiin moninaisuudesta, sukupuolistuneesta väkivallasta ja rasismista. Liitto on kehittänyt erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen. Liiton luoma matalan kynnyksen Voimavarakeskus-toiminta tarjoaa apua vuosittain n. 600 väkivallan uhrille.

Erityismainintana toiminnasta sukupuolentutkimuksen oppiaine haluaa nostaa esiin Turvakoti Monan. Suomen turvakotiverkosto ei täytä Euroopan Neuvoston suosituksia ja on näin ollen riittämätön. Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin vähennetty turvakotien määrää viimeisen vuoden aikana esimerkiksi Porissa ja Espoossa. Monika-Naiset liitto ylläpitää tärkeää turvakotia, joka on tarkoitettu erityisesti väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. Liitto ylläpitää myös ympärivuorokautista päivystävää puhelinta.

Toiminnallaan Monika-Naiset liitto tukee myös laajemmin maahanmuuttajanaisten kotoutumista. Liiton ylläpitämä MoniNaisten Talo tarjoaa esimerkiksi maksuttomia Suomen kielen kursseja, joiden aikana liitto huolehtii lastenhoidosta. Tällaisilla konkreettisilla teoilla liitto mahdollistaa mm. kotiäitien opiskelun ja tilan, jossa tutustua muihin naisiin.

Vuoden Kristiina -palkinnon jakajat kiittävät Monika-Naiset liiton toimijoita ainutlaatuisesta työstä maahanmuuttajanaisten aseman parantamiseksi Suomessa. Liitto tarttuu rohkeasti kysymyksiin sukupuolen, luokan, kansalaisuuden ja etnisyyden risteymistä, ja valtakunnallisena toimijana se ylläpitää keskustelua Pohjois-Suomesta aina pääkaupunkiseudulle saakka. Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen oppiaineen edeltäjän Kristiina-instituutin nimeä. Se myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto myönnetään nyt kolmannentoista kerran, ja työryhmä halusi tänä vuonna painottaa sukupuolen ja etnisyyden kysymysten näkyväksi tekemistä.

Lisätietoja:
professori (ma.) Marjut Jyrkinen, puh. (09) 1912 3394, marjut.jyrkinen(at)helsinki.fi
opintoasiainsuunnittelija Nina Järviö, puh. (09) 1912 3387, nina.jarvio(at)helsinki.fi