Toiminta

23.10.2013 Solidaarisuus vahvisti naisten taloudellista asemaa Nicaraguassa

Solidaarisuuden kehitysyhteistyöhanke vahvisti naisten itsetuntoa sekä toimeentuloa lähiruoan, hunajan ja käsitöiden tuotannossa Nicaraguassa. Koulutuksen avulla levitettiin myös tietoa naisten oikeuksista. Tuore arviointi osoittaa, että paikallisten kansalaisjärjestöjen toiminta on Nicaraguassa entistä vaikeampaa. Toisaalta arviointi toi esiin, että osuuskunnilla on hyvät mahdollisuudet edistää tasa-arvoa Nicaraguan nykytilanteessa.

Nicaragualaisnaisten taloudellisen aseman parantamiseen tähdänneen kehitysyhteistyöhankkeen toteutti kaksi Solidaarisuuden kumppania: tasa-arvokysymyksiin erikoistunut kansalaisjärjestö Las Abejas sekä osuuskunta Cooperativa Campo-Ciudad (COPRODEC). Vuonna 2009 alkaneen hankkeen ansiosta yli kolmesataa pohjoisnicaragualaista sai mahdollisuuden parantaa toimeentuloaan. Heistä yli puolet oli naisia.

Kehitysyhteistyöhankkeessa vahvistettiin naisten asemaa kolmessa arvoketjussa: lähiruoan, hunajan sekä käsitöiden tuotannossa. Lisäksi järjestettiin koulutuksia, joista pientuottajat saivat eväitä itsetunnon vahvistamiseksi ja tasa-arvon toteuttamiseksi omissa perheissään ja yhteisöissään. Kumppanijärjestö koulutti yli kahtasataa nicaragualaista perheväkivallan kieltävästä laista, sukupuolirooleista sekä naisten itsemääräämisoikeudesta.

Ulkopuolisten arvioitsijoiden Teresa Montoya Garcían ja Águeda Ordeñana Avendañon mukaan hanke vahvisti naisten taloudellista asemaa ja osallistumista koulutusten avulla. Hanke paransi tuottajien teknistä ja tuotannollista osaamista.

Hanke on ollut todella tärkeä. Sen aikana meitä on koulutettu ja autettu materiaalien hankinnassa. Minussa on herännyt halu oppia lisää”, kertoi hankkeeseen osallistunut käsityöläinen Maria del Carmen.

Lähiruokaketjussa tuottajia tuettiin uusien työvälineiden, koulutussuunnitelmien sekä vertaiskouluttajien avulla. Lisäksi rakennettiin arvoketjun sisäistä yhteistyötä. Moni osallistuja raportoi tulojensa kasvaneen. Mehiläistenhoito tarjosi kokonaan uuden tulonlähteen.

Ennen tein vain kausiluontoisia töitä, viljelin papuja ja maissia. Nyt olen itseni työnantaja ja teen paljon töitä. En enää ajattele töiden hakua vaan oman yrityksen perustamista”, Cristian Alexander García kertoi elämänmuutoksestaan.

Kehityshankkeen toteutuksesta ei kuitenkaan selvitty haasteitta. Arvioinnin mukaan nicaragualaisten kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet ovat nykyään hyvin rajatut. Myös kansalaisjärjestöjen ja valtion välinen yhteistyö on hiipunut. Arvioinnissa todetaan, että Nicaraguan nykyisen hallituksen mukaan kansalaisjärjestöt eivät ole tarpeellisia, sillä valtio pitää itse huolen kansalaistensa hyvinvoinnista. Tämä heijastui myös tuloksiin.

Monet seikat vaikuttavat kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksellisuuteen. Vahvan tasa-arvo-osaajan Las Abejas -järjestön hanketoteutus hankaloitui, koska yhteiskunnallisten kysymysten ja ihmisoikeuskysymysten esille nostaminen on nyky-Nicaraguassa vaikeaa. Toisaalta hankkeen toinen toteuttaja COPRODEC-osuuskunta sai käynnistettyä erittäin dynaamisen prosessin tasa-arvon edistämiseksi. Tämä osoitti, että osuuskuntien avulla kehitysyhteistyötä voidaan toteuttaa ja tasa-arvoa edistää sellaisissakin toimintaympäristöissä, joissa kansalaisjärjestöjen työ syystä tai toisesta vaikeutuu”, kertoo Solidaarisuuden tasa-arvokoordinaattori Milla Mäkinen.

Tärkeintä on, että voimme tukea ihmisten elämän parantumista ja vahvistaa naisten mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Osuuskunnat osoittautuivat erinomaisiksi kumppaneiksi tässä työssä”, Mäkinen painottaa.

Aloitettua tasa-arvotyötä jatketaankin tulevaisuudessa keskitetysti COPRODEC-osuuskunnan kanssa.

Lisätietoja:
Milla Mäkinen
Solidaarisuuden tasa-arvo –ohjelmakoordinaattori
050 539 9210
milla.makinen(at)solidaarisuus.fi

Tutustu naisten taloudellisen aseman vahvistamisen hankkeen espanjankieliseen arviointiin

Solidaarisuus tekee sukupuolten välistä tasa-arvoa, ihmisarvoista työtä ja toimeentuloa sekä kansalaisyhteiskuntia vahvistavaa kehitysyhteistyötä Nicaraguassa, Ugandassa ja Somalimaassa. Solidaarisuus on ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen. Lue lisää: www.solidaarisuus.fi