Toiminta

26.10.2014 Kuntalain uudistuksessa edistettävä tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia

Sosialidemokraattisten Naisten tiedote 26.10.2014

Sosialidemokraattiset Naiset pitää tärkeänä, että Kuntalain uudistus edistää lähidemokratian kehittämistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon ja naisten etenemistä paikallispolitiikan tehtävissä myös puheenjohtajien tehtäviin.

Lisäksi Demarinaiset esittää, että naisten mahdollisuuksia tulla valituksi yksityisten yhtiöiden hallituksiin pitää edistää. Mikäli naisten valinta ei etene toivottuun suuntaan, niin asian eteneminen tulee varmistaa lainsäädäntöteitse.

Kuntalaki on uudistumassa, mutta joitakin keskeisiä asioita on vielä sopimatta. Kuntalaki tulee edistämään myös lähidemokratian kehittämistä ja asukkaiden osallistamista nykyistä enemmän kunnallisten asioiden päättämiseen. Tärkeää on edistää eri asukasryhmien osallistumista keskusteluun ja päätöksen tekoon. Kuntien tuleekin miettiä uusia tapoja ja käytäntöjä asukkaiden aktivoimiseksi vaikkapa oman asuinalueen kehittämiseen.

Nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta on hyvä saada maininnat lakiin. Samalla tulisi ottaa huomioon myös vammaisneuvostojen asema ja tehtävät.

Kuntalain uudistuksen yhteydessä on ollut esillä ajatus, että kunnan työntekijöitä ei tulisi valita kunnanhallitukseen eikä varsinkaan sen puheenjohtajistoon. Nyt rajaus on niin, että kunnanhallituksen enemmistö ei saa muodostua kunnan työntekijöistä. Sosialidemokraattiset Naiset ei kannata tiukennusta nykyiseen käytäntöön.

Lisäksi lakiehdotuksessa on esitetty, että kunnanhallituksen jäseneksi ei olisi vaalikelpoinen henkilö, joka on kuntakonserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäsen tai sen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja. Emme kannata myöskään tämän asian tiukentamista. Ei ole tarkoituksenmukaista kaventaa joukkoa, jotka voivat tulla valituksi sekä kuntaemon että siihen kuuluvien yhtiöiden tai liikelaitosten luottamustehtäviin.

Tuula Petäkoski-Hult
varapuheenjohtaja
Demarinaiset
p. 040 527 0997