Toiminta

27.1.2015 Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen: Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn on panostettu

Demarinaiset pitää erinomaisena sitä, että vuoden 2015 lisätalousarviossa reagoitiin näin nopeasti turvakotitoiminnan rahoituksen riittämättömyyteen. On tärkeää, että tämä toiminta on alusta alkaen turvattu oikein mitoitetulla rahoituksella. – Saamme nyt yli kolme miljoonaa euroa turvakotitoiminnan rahoittamiseen, mikä on merkittävä liikahdus isossa asiassa, Tuppurainen kiittelee. Valtio otti turvakotien rahoituksen vastuulleen tämän vuoden alussa.

Suomessa on 20 turvakotia, joista viisi on kunnallista (2014). Yksityiset, järjestöjen ylläpitämät, turvakodit ovat toimineet kuntien ostositoumusten varassa, minkä vuoksi toiminta on ollut tähän saakka lyhytjänteistä ja epävarmaa. Turvakodit on tarkoitettu sekä naisille että miehille.

– Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Lähisuhdeväkivalta – ruumiillinen, henkinen, taloudellinen ja seksuaalinen väkivalta – murentaa tätä perustaa.

– Vaikka lähisuhdeväkivalta jää usein piiloon, niin sillä on suuri vaikutus myös muuhun perheeseen ja lähipiiriin. Lähisuhdeväkivaltaan on puututtava nopeasti ja tehokkaasti, jotta väkivallan kierre saadaan katkaistua ja estettyä väkivaltaisen toimintamallin muuttuminen ylisukupolviseksi. Turvakodit matalan kynnyksen paikkoina, pitkäjänteinen viranomaisyhteistyö ja toiminnan määrätietoinen kehittäminen pelastavat ihmishenkiä ja -elämiä.

– Valtion varoista maksettavan turvakotitoiminnan korvauksen määrä vahvistetaan vuosittain ja on oikein, että summaa tarvittaessa tarkastetaan ylöspäin.

– Tavoitteena on, että turvakoteja olisi jatkossa saatavilla asuinpaikasta riippumatta ja että niissä olisi riittävä määrä turvakotipaikkoja. Tällä hetkellä Suomessa on turvakotipaikkoja vain noin 120, kun suositeltu määrä olisi 500, painottaa Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Lisätiedot:

Tytti Tuppurainen
puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Naiset

tytti.tuppurainen(at)eduskunta.fi
p. 040 084 0594