Toiminta

27.2.2012 Perusopetuksen tuntijakoesitys luo aitoja mahdollisuuksia opetuksen järjestäjille

Kansanedustaja (sd.), sivistysvaliokunnan jäsen Tuula Peltonen pitää opetusministeriön virkamiestyöryhmän perjantaina opetusministeri Gustafssonille jättämää perusopetuksen tuntijakouudistusesitystä mahdollisuuksien tuntijakona. Esityksen mukaan perusopetuksessa lisättäisiin taito- ja taideaineita, äidinkieltä sekä yhteiskuntaoppia.

Hallitusohjelmaan kirjattiin vahvasti taito- ja taideaineiden sekä yhteiskuntaopin lisääminen. Tämä mahdollistetaan nyt antamalla näihin lisätunteja sekä varhaistamalla yhteiskuntaopin aloitus jo 5. vuosiluokalle. Äidinkielen lisääminen on perusteltua PISA-tulostenkin takia; suomalaisten lasten lukutaito on heikentynyt, toteaa Peltonen.

Täysin uutta on myös A2- ja B2-kielen opetuksen järjestäminen valtion erityisavustuksen avulla.  Näin halutaan monipuolistaa kieliohjelmia.

Tämä tarjoaa nyt erinomaisen mahdollisuuden esimerkiksi Itä-Suomen kunnille tarjota oppilailleen haluamaansa venäjän kielen opetusta, iloitsee Peltonen.

Työryhmän esityksessä on mukana myös aihekokonaisuuksien opetus sekä oma resurssinsa valinnaisaineisiin. Perusopetukseen ei ole tulossa uusia oppiaineita eikä uusia tehtäviä kunnille tai opetuksen järjestäjille. Sen sijaan halutaan antaa opetussuunnitelmien sisällä mahdollisuus muokata opetusta mm. aihekokonaisuuksilla.

Uskon, että opetussuunnitelmassa tullaan muotoilemaan mm. paljon toivotun draaman opetus aihekokonaisuuksien ja valinnaisuuden avulla. Esitys on johdonmukainen nykyisten taloudellisten resurssien puitteissa, toteaa Peltonen lopuksi.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
kansanedustaja, SDP:n sivistysvaliokuntavastaava
p. 050 512 2156