Toiminta

29.8.2011 Kivet ovat usvaa kun nainen kävelee läpi – Viron ja Suomen Demarinaisten yhteisseminaari Virossa

”Onko nainen edelleen hahtuvankevyt tämän miehisen vallan keskellä? Hellyys ja voima – ehkäpä me naiset osaamme yllättää. Kivet ovat usvaa kun nainen kävelee läpi – tämä olkoon ohjenuoramme!”

Kansanedustaja, Suomen Demarinaisten varapuheenjohtaja Tuula PeltonenNäin evästi kansanedustaja, Suomen Demarinaisten I varapuheenjohtaja ja SDP:n sivistysvaliokuntavastaava Tuula Peltonen seminaariväkeä mukaillen Tommy Tabermannia. Viimsissä 27.-28.8.2011 järjestettyyn seminaariin osallistui 21 demarinaista Suomesta, 37 Virosta ja 2 Venäjältä.

Sosialidemokraattisten Naisten toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen painotti omassa puheenvuorossaan sitä, että feminismi ei tarkoita naisten ylivaltaa vaan epäkohtien poistamista.

Viron sosialidemokraattien, SDE:n varapuheenjohtaja Karel Rüütli kertoi, että Virossa sosialidemokraattien kannatus on kasvanut viime vaalien jälkeen räjähdysmäisesti. Kasvua on ollut varsinkin sekä demarinuorten järjestössä että demarinaisten järjestössä, Naiskogu Kadrissa.

Kuva oikealla: kansanedustaja, Sosialidemokraattisten Naisten varapuheenjohtaja Tuula Peltonen

– ”Puoluejohdon, nuorten ja naisten välinen yhteistyö vie voittoon, Miehet ovat voimakkaita ja haluavat suoraan taisteluun, mutta naisilla on vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Naiset vain ovat vielä turhan varovaisia tulemaan politiikkaan.

Maimu Berg, kirjailija, kriitikko ja Tallinnan kaupunginvaltuutettu kuvaili puheessaan nykyhetken kunnallispolitiikkaa ja virolaisten perheiden kipupisteitä.

Viron Demarinaisten, Naiskogu Kadrin, puheenjohtaja Reet LajaViron Demarinaisten, Naiskogu Kadrin, puheenjohtaja Reet Laja kertoi heidän tavoitteenaan olevan muuttaa politiikan suuntaa siten, että se olisi lähempänä ihmistä. Naiskogu Kardrisssa on tällä hetkellä 650 jäsentä, mikä merkitsee Viron mittapuun isoa järjestöä. Järjestön tavoitteena on saada enemmän naisia päättäviin asemiin politiikassa ja talouselämässä. Myös perhepolitiikkaan, päivähoitoon, maatalouteen ja yritystoimintaan liittyvät kysymykset ovat heidän toiminnassaan keskeisellä sijalla.

”Täällä puolueiden vaaliohjelmissa ei ole erikseen osiota, joka käsittelisi sukupuolten tasa-arvoa. Kiintiöt olisivat meille iso askel. Samoin sama palkka samasta työstä. Meillä Virossa on EU:n suurimmat erot miesten ja naisten palkoissa. Joillakin aloilla eroa on jopa 30%. Olen huomannut, että myös muiden puolueiden naiset ovat alkaneet ajatella, että heidänkin pitäisi laittaa ohjelmiinsa näitä asioita.”

Kuva oikealla: Viron Demarinaisten, Naiskogu Kadrin, puheenjohtaja Reet Laja

Heljo Pikhof, poliitikko ja lakimies, kertoi ihmiskaupasta ja prostituutiosta niistä tehtyjen tutkimusten valossa. Pikhof kertoi, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut positiivisiakin muutoksia, mutta tietyt asenteet ovat säilyneet muuttumattomina. Suurin osa virolaisista hyväksyy prostituutiona naiskaupan. Viron naiskauppa suuntautuu ulkomaille (Pohjoismaihin, Belgiaan ja Yhdysvaltoihin) ja Viron sisällä Tallinnaan. Seksikaupan prostituoiduista kolmasosa on kokenut perheväkivaltaa, kolmasosaa on käytetty seksuaalisesti hyväksi lapsena ja kolmasosa on päihteiden väärinkäyttäjiä. Hyväksikäyttö nuorena tai vanhempanakin tuhoaa minuuden ja vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Väärinkäyttäjä pyrkii riippuvuussuhteen synnyttämiseen uhrin ja itsensä välille esimerkiksi velkojen avulla. Pikhof kertoi, että Viroon on perustettu palvelunumero, jonka avulla ulkomaille lähtöä harkitseva voi selvittää, onko kyseessä todellinen työ- tai opiskelupaikka.

Heljo Pikhof totesi, että viralliset julkilausumat ja todellisuus eroavat suuresti, mikä estää uusien keinojen ja menetelmien löytämisen.

”Meille on luotu ihmisryhmä, jota on mahdollista ostaa ja myydä, heitä voi kohdella kaltoin ja he ovat siihen luotuja. Kolmasosa naisista pitää bordelleja laillisina – ovatko he patriarkaalisen yhteisön kannalla vai haluavatko he vain näyttää liberaaleilta – sitä pitäisi tutkia.”

”Pidetään yllä illuusiota siitä, että seksipalvelujen myynti on iloista, kunniakasta harrastusta. Se ei vähene ennen kuin se nähdään naisiin kohdistuvana väkivaltana.”

Viron lauantaisessa pääuutislähetyksessä oli kaksi isompaa aihetta, joista toinen oli Suomen ja Viron Demarinaisten yhteisseminaari.

Seminaarin päätteeksi annettiin yhteinen julkilausuma ”Avoimessa Euroopassa ihmisarvo on loukkaamaton”. Julkilausuman ydinsanoma on, että vapaus ja yksilöllisyys edellyttävät myötäelämistä ja solidaarisuutta, sitä että ihminen näkee ja kokee toisessa ihmisessä itsensä kaltaisen kanssaihmisen. Ihminen ei ole kauppatavaraa. Prostituution asiakkuus tulee yksiselitteisesti kriminalisoida.

Seminaarin julkilausuma 28.8.2011: Avoimessa Euroopassa ihmisarvo on loukkaamaton »

Teksti ja kuvat: Anneli Velho

viimsi_kivet

Viimsin rannikkoa 27.8.2011, muinaistulien yönä.