Toiminta

4.7.2014 Puhutaan palkoista

Demarit sen tekivät. Minimipalkka oli Saksan demareiden keskeinen vaatimus viime syksyn vaaleissa ja hallitusneuvotteluissa. Toteutuessaan minimipalkka nostaa ainakin viiden miljoonan matalapalkkaisen työntekijän ansioita. Minimipalkka aiotaan ottaa käyttöön vuosien 2015-2017 aikana.

Saksan parlamentin alahuone on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen 8,50 euroa/ tunti valtakunnallisesta minimipalkasta. Parlamentin ylähuoneen on vielä vahvistettava alahuoneen päätös ennen kun se kirjataan laiksi. Ensimmäistä kertaa Saksassa näin määriteltäisiin koko maan kattava minimipalkka.

Suomi on yksi seitsemästä EU:n jäsenvaltiosta, jossa ei ole yhtä lakisääteistä minimipalkkaa. Samaan joukkoon kuuluvat Tanska, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Italia ja Kypros. Tästä joukosta poistuu Saksa. Mitä tekee Suomi?

Minimipalkan sijaan meillä vähimmäispalkka perustuu työehtosopimuksiin. Työnantaja, joka kuuluu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon, noudattaa liittonsa alalle tekemää työehtosopimusta. Työnantaja, joka ei kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon, on velvollinen noudattamaan alan yleissitovaa työehtosopimusta.

SAK vaati hiljattain alimman taulukkopalkan nostamista 1800 euroon. Nyt pitää puhua palkoista! Nyt pitää vaikka huutaa sen puolesta, että miehet ja naiset saavat saman palkan samasta tai samanarvoisesta työstä.

Työnantaja ei saa sopia työntekijälle huonompia etuja kuin yleissitova työehtosopimus määrää. Epäilen silti vahvasti, että houkutus maksaa kesätyöntekijälle, pätkätyöläiselle tai vastavalmistuneelle pienempää palkkaa, voi olla totta. Nollatyösopimukset puolestaan siirtävät riskin yrittäjältä työntekijälle, kun työntekijälle ei luvata työtuntien vähimmäismäärää. Jos töitä ei ole, työntekijä kärsii tappiot. Kuka maksaa vuokran, ruuan ja muun, jos työtunteja ei saa tehdä?

Palkan turvin jokaisen työkykyisen pitää pystyä elämään tolkullista elämää omassa kotimaassaan – Suomessa, Saksassa, kaikkialla. Palkkausjärjestelmä on ihmisten tekemä keskinäinen sopimus ja siten muutettavissa. Aina kun neuvotellaan palkoista on edistettävä tasa-arvoa.

Merja-Hannele Vuohelainen
Demarinaisten toiminnanjohtaja