Toiminta

6.2.2015 Tänään on kansainvälinen tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä

Solidaarisuuden silpomisen vastainen työ muuttaa asenteita!

Tieto vähentää tuskaa -kampanja »

Koulutustyön ansiosta tieto tyttöjen sukuelinten silpomisen haittavaikutuksista on lisääntynyt huimasti Somalimaassa. Solidaarisuuden ja somalimaalaisen Candlelight for Environment, Health and Education (CLHE) -järjestön silpomisen vastaiseen koulutukseen osallistuneet edistävät asennemuutosta yhteisöissään, eikä silpomista pidetä enää vain naisten vaan koko yhteiskunnan ongelmana.

Sukuelinten silpominen on yksi räikeimmistä tyttöihin ja naisiin kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista. Somalimaassa jopa 90–98 prosenttia tytöistä joutuu silpomisen uhriksi 6–9-vuotiaina. Silpominen on syvään juurtunut haitallinen perinne, jossa tytön ulkoisia sukuelimiä vahingoitetaan tai poistetaan. Silpominen altistaa tytöt ja naiset elinikäisille terveyshaitoille.

Solidaarisuus ja CLHE ovat tehneet asennemuutokseen tähtäävää työtä vuodesta 2007 lähtien erityisesti kahden kaupungin alueilla, Buraossa ja Erigavossa, joissa uskonnollisia johtajia, opettajia, vanhempia ja koululaisia on koulutettu silpomisen haittavaikutuksista.

Kehityshankkeen tuloksia ja menetelmiä arvioineen konsultin Sarah Ayeri Ogallehin mukaan erittäin tarpeellinen työ on saavuttanut lupaavia tuloksia. Yhteisöjen jäsenten ja erityisesti uskonnollisten johtajien kouluttaminen silpomisen vastaisen tiedon levittäjiksi on ollut tehokas tapa laajentaa kehityshankkeen vaikutusta yhteisöissä.

Silpomista on alettu pitää yhteiskunnallisena ongelmana, joka vaikuttaa sekä naisiin että miehiin. Silpomisen vastaisen koulutuksen käyneet tekevät nyt töitä koko yhteisön jäsenten asenteiden ja käyttäytymisen muuttamiseksi”, Ogalleh kuvaa.

Solidaarisuus ja CLHE ovat sitoutuneet silpomisen kaikkien muotojen poistamiseen ja nollatoleranssiin. Arvioinnin pohjalta työ jatkuu nyt myös kohti laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä:

Kerromme silpomisen haittavaikutuksista ja työstämme esitteissä ja mediassa – televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tiedotamme siitä järjestömme kaikessa toiminnassa ja jokainen työntekijämme osallistuu silpomisen vastaisen tiedon levittämiseen”, CLHE:n toiminnanjohtaja Fardus Awil Jama painottaa.

Pitkäjänteinen koulutustyö on muuttanut pysyvästi monen tytön elämän. Somalimaan kokemuksen innoittamana laajennamme silpomisen vastaista työtä tänä vuonna myös Keniaan”, kertoo Solidaarisuuden ohjelmapäällikkö Milla Mäkinen.

Lisätietoja:
Solidaarisuuden ohjelmapäällikkö
Milla Mäkinen
p. 050 539 9210 milla.makinen(at)solidaarisuus.fi

Solidaarisuuden tasa-arvokoordinaattori
Erna Alitalo
p. 050 441 7845
erna.alitalo(at)solidaarisuus.fi

Solidaarisuus tekee sukupuolten välistä tasa-arvoa, ihmisarvoista työtä ja toimeentuloa sekä kansalaisyhteiskuntia vahvistavaa kehitysyhteistyötä Nicaraguassa, Ugandassa, Somalimaassa ja Keniassa. Solidaarisuus on ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen. Lue lisää: www.solidaarisuus.fi