Toiminta

8.3.2014 Kohti tasa-arvon Eurooppaa!

Euroopan demarit eli PES ja PES Women hyväksyivät viime viikolla Rooman kokouksessa manifestin nimellä ”Kohti uutta Eurooppaa”. Naisten kannalta merkittävimpiä manifestiin liitettyjä asiakohtia ovat vaatimukset tasa-arvosta ja naisten oikeuksista. Manifestin mukaan tasa-arvon on oltava kaiken Euroopan kansalaisuuden sydän. Me haluamme pysäyttää palkka- ja eläke-erojen kehityksen, naisiin kohdistuvan väkivallan, rasismin ja kaikenlaisen eriarvoistamisen. Naisilla on oltava oikeus omaan kehoonsa ja pystyä valitsemaan vapaasti seksuaalisiin ja raskauteen liittyvien oikeuksien suhteen. Tämä viimeksi mainittu ei ole vielä ollenkaan selvä asia kaikissa Euroopan maissa.

Useissa Euroopan maissa on tapahtunut konservatiivinen takaisku mitä tulee naisten oikeuksiin. Konservatiivit haluavat naiset takaisin koteihin perinteisiin rooleihin äideiksi ja kodinhoitajiksi ja näin samalla mitätöidä kaikki ne saavutukset, joita sukupuolten tasa-arvolla on jo saavutettu. Meillä Suomessa vahva ja laadukas päivähoitojärjestelmä on mahdollistanut naisten osallistumisen tasa-arvoisina työelämään tuntematta siitä syyllisyyttä. Nyt monessa maassa oikeistohallitukset ovat tuhoamassa samankaltaista kehitystä. Olemme koko Euroopassa astumassa taantuma-askeleita vanhaan aikaan, voisi sanoa kivikaudelle! Tätä emme tasa-arvon puolustajina voi missään nimessä hyväksyä.

Pahin uutinen takaiskuista on varmasti Espanjan Mariano Rajoynin johtaman konservatiivihallituksen päätös tiukentaa aborttilakia. Abortin saisi hallituksen päätöksen mukaan vain raiskauksen uhreille tai jos äidin henki on vaarassa raskauden takia. Espanjan aborttilakia uudistettiin viimeksi vuonna 2010 ja tämä nyt suunniteltu uudistus on todella paluuta ”keskiajalle”. Uusi laki tiukentaa myös mahdollisuuksia saada abortti sikiön vaikeiden epämuodostumien takia. Naisen hengen vaarantava raskaudenkeskeytys on sallittu lähes kaikissa Euroopan maissa. Malta ja Andorra eivät salli aborttia missään tilanteessa. Puolassa ja Irlannissa abortti on erittäin vaikea saada. Vapainta lainsäädäntö abortin suhteen on Ranskassa, Tanskassa, Hollannissa, Italiassa ja Portugalissa. Suomessa aborttiin vaaditaan syy, kuten terveydentila tai taloustilanne. Meillä huomioidaan myös ikä ja raskauden alkaminen raiskauksen seurauksena. Raskaus voidaan keskeyttää ennen pääasiassa ennen 12. raskausviikkoa.

Espanjan lakialoite on saanut vahvan vastustuksen eri puolilla Eurooppaa. PES Women on puheenjohtaja Zita Gurmain johdolla ottanut vahvan kannan Espanjan aborttilainsäädännön tiukennuksia vastaan. Gurmai on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä myös Euroopan parlamentin jäsenenä naisten yhtäläisten oikeuksien puolesta. PES Womenin kampanja ”My body, My rights” alleviivaa naisten oikeuksia valita vapaasti seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvissä asioissa ilman syyllistämistä. Meidän on koko Euroopassa taisteltava yhdessä yhdenvertaisten oikeuksien puolesta. Kohti uutta Eurooppaa tarkoittaa meille Demarinaisille vahvaa vaikuttamista jokaisen maan kansalaisten ja erityisesti naisten oikeuksien täyteen toteutumiseen. Me jatkamme kampanjointia kasvattaaksemme tietämystä yhdenvertaisuudesta ja painostaaksemme eri maiden hallituksia vahvistamaan seksuaalisia oikeuksia. Emme salli perustuslaillisten oikeuksien rajoittamista talouskriisin, uskonnollisten syiden tai väestöllisten vaatimusten johdosta. Euroopan Demarinaiset tukee kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan naisten vapaata valintaa myös abortin suhteen.

Hyvää kansainvälistä naisten oikeuksien päivää!

Tuula Peltonen
Kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattisten naisten pj PES Women (Party of European Socialist Women) varapuheenjohtaja SIW (Socialist International Women) vpj