Toiminta

OIKEUDENMUKAISUUS – KOHTUUS – VASTUULLISUUS

Perheissä sykkii Suomen sydän

Meistä demareista on tärkeää, että jokainen lapsi saa hyvät lähtökohdat elämälleen.  Köyhyys tarkoittaa liian usein mahdollisuuksien puutetta.

  • Eriarvoisuuden kasvuun ja alueiden eriytymiseen on olemassa lääkkeet. Niitä on käytettävä.
   Asumistukea ei saa rajoittaa vain sosiaaliseen vuokra-asumiseen. Työtöntä ei saa jättää yksin. Työttömän polkua työelämään on tuettava.
  • Työtätekevän selkää ei saa katkaista. Yksi ei jaksa viiden velvollisuutta.
  • Lapsella on oikeus hyvinvoiviin vanhempiin. Työ ja perhe yhdistyvät pikkulapsivaiheessa kohtuuhintaisen päivähoidon ja osittaisen kotihoidontuen parantamisella.
  • Iltapäivähoito on lapsen turva, siitä pitää tehdä oikeus.

  Lapsuudesta ei tule uusintaa. Isiä on kannustettava vanhempainvapaiden käyttöön.
  Vanhempainvapaajärjestelmästä on tehtävä joustava ja lapsen edun täyttävä.
  Lapsilisät irrotettava toimeentulotuesta. Lapsilisä on lapsen oikeus. Verotukseen uudistettu lapsivähennys.

  Yö kuuluu naisille

  Turvallisuus syntyy yhteisöllisyydestä, läheisyydestä ja välittämisestä. Kun yhteiskunnassa vallitsee vakaus, rauha ja ennustettavuus, niin perheet, miehet ja naiset, mummot ja vaarit voivat suunnitella elämäänsä luottavaisina ja nukkua yönsä rauhassa.

  • Ilta- ja yötyötä tekevien turvallisuudesta on huolehdittava.
  • Koskemattomuus on jokaisen perusoikeus eikä ihminen ole kaupan. Väkivalta kaikissa muodoissaan on tuomittavaa.
  • Perusturvaan kuuluu riittävä toimeentulo. 100 euroa tasoltaan jälkeenjääneeseen työttömyyspäivärahaan. 100 euroa lisää pienimpiin vanhempain- ja sairauspäivärahoihin.
  • Ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä kuntoutukseen on turvattava riittävät resurssit. Vanhemman sairastuessa on perheellä oltava mahdollisuus kunnalliseen kotiapuun. Sairastanut vanhempi ei ole peruste lapsen huostaanottoon.

  Läheisyys kuuluu mummoille

  Ihminen tarvitsee toista ihmistä ikääntyessäänkin. Vanhenevaa ihmistä ei saa jättää yksin. Kaikilla ei ole läheisiä, joiden puoleen kääntyä avun saamiseksi. Yhteisöllisyyttä on kehitettävä vanhusten turvaksi.

  • Tarvitaan inhimillisen kohtelun turvaava vanhuspalvelulaki.
  • Kukkaron paksuus ei saa määritellä ikääntyneiden turvaa. Toimivat julkiset palvelut sekä riittävä tulotaso kuuluvat kaikille.
  • Huostaan otettujen lasten sijoituksissa on aina ensisijaisesti selvitettävä isovanhempien mahdollisuus toimia sijaisperheenä.
  • Ikääntyneillä pariskunnilla on oikeus yhteiseen arkeen sekä palveluasunnoissa että vanhainkodeissa. Myös mummolla ja papalla on oikeus rakastaa.

  Me haluamme Suomesta mahdollisuuksien yhteiskunnan kaikille.

   


  Sosialidemokraattiset Naiset. Hyvinvoinnille välttämätön.

  Eduskuntavaalit su 17.4.2011
  Ennakkoäänestys ke–ti 6. – 12.4.2011