Järjestö

10:49

Sosialidemokraattiset Naiset eli Demarinaiset on yli satavuotias naisjärjestö.

Suomen työläisnaisliitto aloitti toimintansa jo vuonna 1900. Tästä perinteestä johtuen Demarinaisista käytetään monessa yhteydessä nimitystä ’Naisliitto’. Toimimme edelleen naisten poliittisen tiedostamisen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi useilla tahoilla ja tavoilla. Ihanteenamme ja päämääränämme on tasa-arvoinen yhteiskunta. Lue lisää historiastamme. Järjestömme tarkoitus ja päämäärät on kirjattu tarkemmin myös sääntöihimme.

Organisaatiomme

Olemme kiinteä osa Suomen sosialidemokraattista puoluetta SDP:tä. Toimistomme sijaitsee SDP:n puoluetoimistolla Helsingin Hakaniemessä.
Työntekijöitä toimistollamme on kaksi: toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen ja poliittinen avustaja Roosa PöyhönenMeihin voit aina ottaa yhteyttä.

Demarinaisissa päätöksenteosta ovat vastuussa liittokokous ja hallitus. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Hallituksen yhteystiedot löydät tästä. Puheenjohtajamme kaudella 2018-2020 on eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Liittomme varapuheenjohtajina toimivat Emmi Lintonen ja Sari Melkko. Puheenjohtajiston yhteystiedot näet tästä.

Demarinaisten jäsenet kuuluvat oman paikallisen puolueosastonsa, puolueosaston naisjaoston tai naisyhdistyksen kautta johonkin 12 naispiiristä. Piirien yhteystiedot löydät tästä.

Järjestössämme ylintä valtaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous, johon piirit valitsevat edustajansa. Yhteensä liittokokousedustajia on 150.

Liittokokouksessa valitaan puheenjohtajisto ja hallitus sekä päätetään poliittisista suuntaviivoista. Jäsenillä ja jäsenjärjestöillä on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Hallituksen velvollisuus on panna hyväksytyt aloitteet täytäntöön. Aikaisempien liittokokousten ohjelmat ja aloitteet löydät tästä.

Yhteistyötahot

Teemme yhteistyötä monien järjestöjen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Tarkempia tietoja sidosorganisaatioistamme löydät tästä.

Toiminta

Perusjärjestöt, piirit ja keskustoimisto järjestävät monenlaista toimintaa sääntömääräisten kokousten ohella. Keskustelu- ja koulutustilaisuuksien ja seminaarien lisäksi Demarinaisten sähköisen eDooris-kirjeen voi tilata ottamalla yhteyttä roosa.poyhonen@sdp.fi.

Helpoiten pääset mukaan ottamalla yhteyttä oman alueesi yhteyshenkilöön tai keskustoimistoon. Kuulu joukkoon, jossa tulee kuulluksi ja liity rohkeisiin reissunaisiin!