Uudenmaan Demarinaiset

Uudenmaan Demarinaiset: Vaaliohjelmaa rakennetaan yhdessä

Lohjan Demarit on käynnistänyt kuntavaalityötä kuuntelemalla kuntalaisia eri tilaisuuksissa. Viimeisin tilaisuus oli Tulevaisuusfoorumi viime viikon lopulla Valtuustosalissa Lohjalla.

Tilaisuuden aluksi Lokovan puheenjohtaja Johnny Kronqvist toi terveiset koulumaailmasta. Tavoitteeksi on asetettu tarjota kaikille hyvä lapsuus ja nuoruus kouluympäristössä. Ostimme yhdessä ajatuksen, että Lohja saa takaisin UNICEF-statuksensa.

Seuraavana Novagon toimitusjohtaja Tom Gammals kertoi edustamansa viiden kunnan omistamasta yrityspalvelukeskuksen toiminnasta. Lohjalla mikroyrityksiä on 97% kaikista yrityksistä. Mikroyrityksille on tyypillistä, että ne työllistävät alle 9 henkilöä. Kaipaamme lisää yrityksiä, jotka voisivat työllistää useampiakin henkilöitä. Kilpailu näistä yrityksistä on kova. . Uusien yritysten houkutteleminen alueelle olisi helpompaa, kun kaupungilla olisi valmiiksi kaavoitettuja yritystoimintaan soveltuvia tontteja. Gammals mainitsee hyvin hoidetun esimerkin naapurikunnastamme Inkoosta. Hankintalaki ja kilpailutus saavat kiitosta – ne ovat hyvällä tasolla.

Gammals rohkaisee päättäjiä miettimään keinoja, joilla Lohja voisi erottautua vastaavan kokoisista kaupungeista. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee älykäs kaupunki -teeman. Tähän Kirsi Oksanen pyysi tarkennusta, että mitä se älykäs kaupunki voisi tarkoittaa? Taustalla tulee olla koko kaupungin alueella hyvin toimivat verkkoyhteydet, joiden avulla voidaan joitakin palveluita tarjota sähköisen asioinnin keinoin. Toinen esimerkki tulee Salosta, jossa jo on otettu käyttöön katuvalot, jotka syttyvät vain silloin, kun alueella on liikettä


Lohjan Eläkkeensaajista Seija Komu toivoi kaupungilta toimia, jotka johtavat kaikkien osalta ihmisarvoiseen vanhuuteen. ”Ei ole vanhaksi tulemista, mutta tulee, jollei sitä ennen kuole.” Vanhustenhoidon kehittämiseen liittyy kiinteästi omaishoitajien jaksaminen, palveluasumisen ja kotihoitopaikka-ajattelun kehitys. Näihin asioihin yleisön joukosta myös Pekka Oura pyysi kiinnittämään huomiota. Komu toi esiin myös seurakunnan kanssa tehtävän vapaaehtoistyön yhteistyön lisäämisen, samaa mietittiin myös myöhemmässä Lohjan Monitoimikeskuksen puheenvuorossa. Leena Saari ja Teija Ristaniemi vinkkaavat, että eläkeläisjärjestöihin voi liittyä vaikka vielä onkin työelämässä. Kummallakin oli jo useampi jäsenyys, näin voi pehmentää jo ennakkoon eläkkeelle siirtymistä.

Neljännessä alustuspuheenvuorossa Lohjan Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen esitti huolensa varusmiesten huonoista Cooperin –testin tuloksista. Toimintakyvyllä on suuri merkitys tulevaisuudelle. Uinti ja ulkoliikunta ovat mainioita lajeja peruskunnon ylläpitämiseksi. On tiedostettu, että nuoria ei tällä hetkellä kiinnosta pitkälle organisoitu seuratoiminta. Korona-aikana maastopyöräilyradat ja teemoitetut ulkoilureitit perheiden kanssa yhdessä suoritettuina, ovat kiinnostaneet yleisöä. Neidonkeidas on Lohjan vetovoimatekijä, mutta sekin alkaa tulla tiensä päähän. Altaat vuotavat ja päätös uuden hallin rakentamisesta tai nykyisen korjaamisesta tulee lähiaikoina pöydälle. Vienonen esitti huolensa myös Ojamon kampuksesta, josta kenttä ja piha-alueet puuttuvat, eivätkä näin motivoi välituntiliikuntaan.

Lohjan Monitoimikeskuksesta olivat paikalla Arto Halme ja Jana Riisalo. Heillä oli tuomisinaan hyvää palautetta kaupungille, jolta ovat saaneet hyvää vastaantuloa mm. toimitilojen suhteen. Kun toiminta 2014 alkoi, kirjattiin 172 kohtaamista. Tällä hetkellä matalan kynnyksen kohtaamisia on noin 4000. Korona-aikana on pitänyt olla luovuutta ja heillä toimiikin livenä Facebookissa verkkokahvila. Halme ja Riisalo toivovat, että heidän toimintansa tulisi entistä näkyvämmäksi. He täydentävät lakisääteistä toimintaa ja tavoitteena on tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Monitoimikeskuksessa opitaan mm. työelämän valmiutta, suomalaista kulttuuria ja keskustelemaan eri aihealueista.

Keskustelun tavoitteena oli kerätä evästystä valtuutetuille ja luottamushenkilöille tulevalle 4-vuotiskaudelle. Tämän kuulemisen pohjalta Lohjan Demarit lähtee rakentamaan myös omaa vaaliohjelmaansa.

Kirj. Kirsi Oksanen, 0500 577 2968 vaalipäällikkö