Yleinen

Alkoholilakia uudistetaan – pelastetaan edes lapset!

Alkoholilain kokonaisuudistus etenee, ja sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut yhteenvedon esitysluonnoksesta annetuista lausunnoista. Lausunnoista saatu palaute kuulemma otetaan huomioon ja uudistuksen vaikutukset talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen arvioidaan.

Entä vaikutukset lapsiin ja lastensuojeluun? Mitkä ovat vaikutukset perheenjäseniin kodeissa, joissa alkoholia käytetään liikaa? Miten huomioidaan nuorten syrjäytymisvaara ja eriarvoistuminen? Mikä taho järjestää alkoholikasvatusta ja pyrkii ehkäisemään ennalta haittoja, jos lähikauppojen hyllyille tulee vahvat oluet ja viinit nyt, kun huumeet ja sekakäyttö ovat kasvava uhka.

Meillä on hätä lapsista! Jo nyt lastensuojelu ja turvakodit tarvitsevat lisäresursseja. Miten käy Sote-uudistuksen säästötavoitteiden, jos vahvojen juomien vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa?

Alkoholilain valmistelussa lapsi- ja perhevaikutusten arviointia ei ole tehty, vaikka siihen velvoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus ja myös istuvan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Kunpa hallitus perehtyisi edes jo saatavilla oleviin tutkimuksiin, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuihin.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen elämään ja kotiin. 100-vuotiaan Suomen tulee turvata lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvä tulevaisuus.

Tarja Eklund

Taru Puurtinen

Riitta Salasto

Kirjoittajat ovat SDP:n kuntavaaliehdokkaita