Yleinen

Pirkanmaan Demarinaiset tukevat Tuula Haataisen valintaa

Presidenttiehdokkaamme Tuula Haatainen on erinomainen ehdokas Tasavallan presidentin
tehtävään. Hänellä on monipuolinen poliittinen kokemus eri tehtävistä aina Demarinaisten
pääsihteerin tehtävistä ministerin tehtäviin.

Tuulan koulutus, sairaanhoitaja ja valtiotieteen
maisteri, antaa hyvän pohjan myös presidentin tehtävään. Hän sopii hyvin seuraamaan
presidentti Tarja Halosen ja muiden sosialidemokraattisista lähtökohdista presidenteiksi
nousseiden henkilöiden jalanjälkiä. Tuula Haatainen tekee jäljistä omansa ja antaa
kokemuksensa ja näkemyksensä kaikkien suomalaisten käyttöön. Hän tuntee tavallisen
suomalaisen arjen ja on vankka lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä puolestapuhuja.

Pirkanmaan Demarinaiset tukevat Tuula Haataisen valintaa Tasavallan presidentin tehtävään.
Suomessa on asetettu tavoitteeksi merkittävä vanhusten laitoshoitopaikkojen vähentäminen.
Perinteisen laitokseksi tilastoitavan vanhainkotihoidon tilalle on haluttu tuottaa palvelut kotiin ja
kodinomaiseen ympäristöön niin pitkään kuin mahdollista. Vanhainkodissa ja tehostetussa
palveluasumisessa asiakasmaksut määräytyvät eri perustein, joista yhtenä konkreettisena
esimerkkinä mainittakoon lääkkeet. Vanhainkodissa lääkkeet sisältyvät hoitoon, mutta
tehostetussa palveluasumisessa lääkkeet maksetaan itse ja ovat maksuttomia vasta Kelan
seuraaman maksukaton ylittymisen jälkeen. Näin kustannuksia on saatu siirrettyä kunnilta
asukkaalle ja Kelalle, kun useat kunnat ovat muuttaneet vanhainkotihoidon tehostetun palvelun
yksiköiksi.

Vanhainkotiasumisen kustannuksia ohjataan asiakasmaksulailla, mutta tehostetun
palveluasumisen kustannuksia ei ole niin tarkasti määritelty. Vanhainkotihoitoa koskevassa
asiakasmaksulaissa on otettu huomioon yhteiseen kotiin jäävän puolison taloudellinen tilanne,
mutta vastaavaa lainsäädäntöä ei ole tehostetun palveluasumisen puolella. Pirkanmaan
Demarinaiset pitävät tärkeänä ja välttämättömänä, että THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
tehostetun palveluasumisen asiakasmaksujen tasoa pohtiva työryhmä ottaa huomioon yhteiseen
kotiin jäävän puolison toimeentulon, jos toimeentulo on asiakasmaksujen vuoksi uhattuna. Ei ole
syytä ajaa yksin asumaan jäävää puolisoa toimeentulotukiluukulle, jos puoliso siirtyy asumaan
tehostetun palveluasumisen yksikköön.

Syyskokous valitsi seuraavaksi kaudeksi 2018 – 2019 puheenjohtajiston ja hallituksen.
Puheenjohtajana jatkaa Tuula Petäkoski-Hult Lempäälästä ja varapuheenjohtajana Kyllikki
Lahtinen Mänttä-Vilppulasta. Hallituksen jäsenet ovat: Anneli Kiminki (Kangasala), Katja
Kinnunen (Tampere), Elsa Koskinen (Tampere), Joanna Leino (Tampere), Anne Lepola
(Juupajoki), Marjut Leppänen (Tampere), Merja Päivärinta (Kangasala), Sinikka Päivö
(Tampere), Pirkko Tienari (Ylöjärvi) ja Raija Vuori (Orivesi). Hallituksen varajäseniksi valittiin
Lea Aartelo (Nokia), Saila Lintula (Mänttä-Vilppula), Mervi Kaheinen-Niska (Valkeakoski),
Marjatta Rintala (Tampere) ja Maria Vuorma (Lempäälä).