Ajankohtaista

Helsingin Demarinaiset – kannanotto

Helsingin tasa-arvoinen ja feministinen kehittäminen tulisi nostaa kaupunkisuunnittelun ja kaupunkipolitiikan keskiöön. Kaupunkipoliittisessa keskustelussa korostetaan usein kaupungin rakentamista, asuntojen tarvetta ja määrää sekä joukkoliikennettä muiden asioiden jäädessä varjoon. Myös SDP toteaa kaupunkipoliittisessa visiossaan, että se on Suomen johtava kaupunkipuolue, joka rakentaa sosiaalisesti oikeudenmukaisia, luontoarvot huomioonottavia, ympäristöllisesti kestäviä ja taloudellisesti vastuullisia kaupunkeja.  Tasa-arvo on keskeisesti esillä yksittäisissä toimenpiteissä, mutta laaja tarkastelu on jäänyt puolueissa ja kaupungeissa puuttumaan.

Tasa-arvoinen kaupunkipolitiikka on kokonaisuus, joka muodostuu monista eri osa-alueista ja yksityiskohdista, jotka tulee ottaa huomioon ja joita tulee tarkastella toisiinsa vaikuttavina tekijöinä kaupunkisuunnittelussa. Helsingillä on hyvät yhdenvertaisuus-, esteettömyys ja tasa-arvosuunnitelmat, mutta marginalisoidut ryhmät eivät pääse itse osallisiksi päätöksentekoon. Helsingin kehittämisen tulee olla kokonaisuus niin, että politiikka ja esitetyt ratkaisuehdotukset ottavat yhtä aikaa huomioon teknisen ja sosiaalisen, samoin kuin kulttuurin, luonnon ja vapaa-ajan näkökulman ja vaikutukset eri ihmisryhmiin. Teknisten ratkaisujen tulee edistää kaikkien meidän terveyttä ja turvallisuutta.

Feministinen kaupunkipolitiikka edellyttää myös tasa-arvoista budjetointia, feminististä talousajattelua ja tasa-arvo- sekä sukupuolivaikutusten jatkuvaa arviointia ratkaisuissa.

Helsingin Demarinaiset esittää, että Helsingin SDP:n pormestariehdokas tulevissa kuntavaaleissa on Nasima Razmyar. Nasima on apulaispormestarina toiminut koko kaupungin näkökulmaa korostaen. Hän on rohkeasti tehnyt työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja tuonut myös julkisuudessa selkeästi esiin SDP:n kantoja. Nasima Razmyarista Helsinki saisi pormestarin, joka on lähellä ihmisten arkea ja samaan aikaan pystyy tuomaan Helsingin etua ja näkökulmaa valtakunnan politiikkaan.

Helsingin Demarinaiset, vuosikokous 28.9.2020