Demarinaiset

Sosialidemokraattiset Naiset eli Demarinaiset on yli satavuotias naisjärjestö.

Suomen työläisnaisliitto aloitti toimintansa jo vuonna 1900. Tästä perinteestä johtuen Demarinaisista käytetään monessa yhteydessä nimitystä ’Naisliitto’. Toimimme edelleen naisten poliittisen tiedostamisen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi useilla tahoilla ja tavoilla. Ihanteenamme ja päämääränämme on tasa-arvoinen yhteiskunta. Lue lisää historiastamme. Järjestömme tarkoitus ja päämäärät on kirjattu tarkemmin myös sääntöihimme.

Organisaatiomme

Olemme kiinteä osa Suomen sosialidemokraattista puoluetta SDP:tä. Toimistomme sijaitsee SDP:n puoluetoimistolla Helsingin Hakaniemessä.
Työntekijöitä toimistollamme on kaksi: toiminnanjohtaja Noora Kettunen ja poliittinen suunnittelija Sanna Oksanen. Heidän yhteystietonsa löydät täältä.

Demarinaisissa päätöksenteosta ovat vastuussa liittokokous ja hallitus. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Puheenjohtajamme kaudella 2018-2020 on eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Liittomme varapuheenjohtajina toimivat Emmi Lintonen ja Sari Melkko. Sosialidemokraattisten Naisten hallitus päätti siirtää liittokokouksen lokakuussa 2020 koronaviruspandemian vuoksi, joten seuraava liittokokous pidetään toukokuussa 2021 Helsingissä.

Demarinaisten jäsenet kuuluvat oman paikallisen puolueosastonsa, puolueosaston naisjaoston tai naisyhdistyksen kautta johonkin 12 naispiiristä. Naispiirien kotisivut ja oman alueesi yhteystiedot voit katsoa täältä.

Järjestössämme ylintä valtaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous, johon piirit valitsevat edustajansa. Yhteensä liittokokousedustajia on 150.

Liittokokouksessa valitaan puheenjohtajisto ja hallitus sekä päätetään poliittisista suuntaviivoista. Jäsenillä ja jäsenjärjestöillä on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Hallituksen velvollisuus on panna hyväksytyt aloitteet täytäntöön.

Yhteistyötahot

Teemme yhteistyötä monien järjestöjen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Tarkempia tietoja löydät täältä.