Keski-Suomen Demarinaiset

Toiminnassamme sitoudumme sosialidemokraattisten naisten toiminta-ajatukseen tuoda esille “ naisnäkökulmaa puolueen toimintaan tasa-arvon ja hyvän elämän edistämiseksi”.

Jatkamme pyrkimyksiämme kehittää naispiiristä yhteiskunnallisesti keskusteleva, avoin ja verkottuva toimija. Toimintavuonna ei ole kunnallisia eikä valtakunnallisia vaaleja joten toiminnan keskeinen painopiste on järjestötoiminnan kehittämisessä. Tapahtumia ja toimintaa järjestäessämme teemme yhteistyötä Keski-Suomen piirin ja puolueosastojen, kunnallisjärjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tasa- arvoa edistääksemme haemme toiminnallemme myös julkisuutta, jotta ajamamme asiat pääsevät suuren yleisön ja päättäjien tietoisuuteen.

Keski-Suomen Demarinaiset hallitus