Kaakkois-Suomen Demarinaiset

Teemme työtä hyvinvoinnin ja tasa-arvon saavuttamiseksi muun muassa erilaisilla tapahtumilla ja suoralla vaikuttamisella puolueen toimintaan sekä jakamalla tietoa jäsenille.

Järjestämme yleisö- ja koulutustilaisuuksia etenkin tasa-arvo-, nais-, perhe-, työelämä- ja ikäihmisten asioihin liittyen sekä osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeistä asioista esimerkiksi mielipidekirjoituksin.

Toimimme yhteistyössä niin naisliiton, puolueen, puoluepiirin, sisar- ja kunnallisjärjestöjen, puolueosastojen kuin eri nais- ja kansalaisjärjestöjenkin kanssa.

Jäseniä tarvitaan toimintaamme, varsinkin suurten muutosten ja niukkuuden aikana. Me emme alistu, vaan suuntaamme toimintamme kohti parempaa tulevaisuutta yhteiskunnassa! Naisten on autettava ja tuettava toinen toisiansa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kaakkois-Suomen Demarinaiset hallitus