Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Demarinaiset: Hallitus eriarvoistaa suomalaisia

Kaakkois-Suomen Demarinaisten kevätpiirikokouksen 20.04.2024 antama julkilausuma

Orpon hallitus on toiminut reilut 300 päivää ja heti ensi taipaleelta hallitus on kohdistanut toimiaan naisten asemaa heikentävästi. Työelämän heikennyksistä muun muassa ensimmäisen sairauspäivän siirtyminen omalle vastuulle osuu vahvasti matalapalkkaisille naisvaltaisille aloille. Myös vuorotteluvapaan ja aikuiskoulutustuen lakkauttaminen hankaloittaa erityisesti naisten asemaa. Suomessa on suuri pula sotealan työntekijöistä. Moni on tähän mennessä täydentänyt aikaisempaa koulutustaan tai opiskellut kokonaan uuden ammatin aikuiskoulutustuella. Nyt tämä väylä sulkeutuu.

Viime viikolla Orpon hallitus päätti kolmen miljardin euron lisäleikkauksista ja veronkorotuksista, joilla on tarkoitus paikata julkisen talouden rahareikiä. Kaakkois-Suomen Demarinaiset ei hyväksy suomalaisten eriarvoistamista, jonka hallituksen leikkaukset saavat aikaan. On huolestuttavaa, että iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitusta lasketaan ja hoitotakuu pitenee perusterveydenhuollossa kolmeen kuukauteen ja suun terveydenhuollossa jopa kuuteen kuukauteen. Kaakkois-Suomen Demarinaiset ei myöskään hyväksy sairaalaverkon supistuksia Kaakkois-Suomessa. Se on leikkiä ihmisten hengellä.

Huolestuttavia ovat myös hallituksen toimet opiskelijoiden aseman suhteen. Marinin hallituskaudella toteutettu kaikille maksuton toisen asteen koulutus ollaan nyt riistämässä 18 vuotta täyttäneiltä miettimättä lainkaan seurauksia. Pitääkö abiturientin ostaa aiemmat kirjat itselleen pystyäkseen lukemaan yo-kirjoituksiin? Opiskelijoiden siirtäminen takaisin Kelan yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisälle aiheuttaa jo ajatuksena opiskelijoille harmaita hiuksia. Aikooko Orpon hallitus estää köyhemmän kansanosan lasten opiskelun?

Sari Melkko, puheenjohtaja

Titta Erkkilä, hallituksen varajäsen

Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry