Ajankohtaista

Vaalitaan tasa-arvoa kunnissa

Helsingin Demarinaiset on kerännyt yhdessä jäsenten kanssa aiheita ja asioita, jotka Helsingissä tulisi muuttaa. Näistä syntyivät Helsingin Demarinaisten kuntavaaliteemat. Meille rakas, kallis Helsinki kokoaa yhden teeman alle monta arjen asiaa, joihin vaaditaan parannusta. Asuminen Helsingissä on liian kallista. Asuinalueet eriytyvät ja asuntokanta rapistuu joillain Helsingin alueilla. Asumisen hintaan ja laatuun vaikutetaan parhaiten rakentamalla lisää, ja myös valvomalla rakentamisen laatua. Suunnittelu, jossa esteettömyys ja viihtyvyys kohtaavat, ei saa olla vain harvojen oikeus, vaan kaikkien saatavilla. Helsingin oma asuntorakentamisen tavoite saatiin SDP:n ponnistelemana nostettua 30 prosenttiin rakennettavista asunnoista. Määrä voisi olla enemmänkin kohtuuhintaisen asumisen näkökulmasta, mutta se on hyvä saavutus kokoomus-johtoisessa kaupungissamme.

Rakas, kallis Helsinki on myös palvelujen Helsinki. Neuvolat, päiväkodit, koulut, nuorisotoimi, kirjastot, kulttuuri ja etenkin ikäihmisten palvelut on Helsingissä oltava parasta mahdollista laatua. Vanhusten kotihoito on pitkään ollut murheellisessa tilassa ja tähän on saatava parannusta. Henkilöstö uupuu, kun hoitoon ei ole riittävästi aikaa. Samalla vanhusten yksinäisyys lisääntyy.

Feministinen Helsinki nyt! on toinen teemamme. Se sisältää vahvan vaatimuksen tasa-arvosta kaikkien ihmisten välillä. Tasa-arvoa lisääviä toimia on tehtävä tietoisesti. Päätöksentekoa on budjetin rakentamisesta lähtien arvioitava sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Vähemmistöjen asiaa on parannettava tarvittaessa erityisillä tukitoimilla. Tasa-arvoiseen päätöksentekoon liittyy myös lapsivaikutusten arviointi. Arviointi on tehtävä ennen päätöksiä, sillä se ei riitä, että sovitaan seurannasta. Usein tuntuu käyvän niin, että päätökset tehdään talous edellä ja niiden vaikutuksia sovitaan sitten enintään seurattavan.

Helsingin Demarinaiset on piirijärjestö, joka tukee SDP Helsingin ehdokkaita vaalityössä. Oma vaalikampanjointi keskittyy teemojen esillä pitämiseen. Sitä kautta tärkeät asiat saadaan mahdollisimman monen ehdokkaan agendalle ja lopulta osaksi päätöksentekoa. Ota Helsingin Demarinaiset seurantaan jo tänään ja lähde mukaan rakentamaan feminististä Helsinkiä!