Ajankohtaista

2.6.2015 NAISLIITOSSA TAPAHTUU tiedote Demarinaisten hallituksen kokouksesta 3/2015

Eduskuntavaalianalyysi

Naisliiton hallitus oli yksimielinen siitä, että henki vaalikentillä oli positiivinen. Puolueväki jalkautui ja toreilla tuli hyvää palautetta. Keskustelussa harmiteltiin, että positiivinen asenne toreilta ei näkynyt vaalituloksessa.

Erityisesti keskustelussa korostettiin yhteistyön merkitystä. On tärkeää, että kaikki ehdokkaat, puolueväki ja tukiryhmät tekevät töitä yhteiseen pottiin puolueelle. Myös ehdokasasettelusta keskusteltiin. Kritiikkiä annettiin siitä, ettei Demarinaisten vaalitavoitteet olleet vahvemmin esillä. Tulevaisuudessa vaalitavoitteet olisi hyvä julkaista sosiaalisessa mediassa ja pyrkiä jakamaan laajemmalle.

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen tiivisti painottaen, että naiset menestyivät SDP:ssä hyvin, ja että SDP:n ryhmä on edelleen eduskunnan naisvaltaisin (62 prosenttia). SDP:n on syytä pitää tasa-arvoasioita esillä.

Puoluesihteeri Reijo Paananen kävi kokouksessa kertomassa SDP:n järjestöllisen kehittämisen suunnitelmista. Puolue kohtaa 1,3 miljoonan euron säästöt, osa näistä säästöistä kohdistuu myös Naisliittoon. Puolueessa jatketaan järjestöllistä kehittämistä. Erityisesti toimintatapoja ja viestintää uudistetaan. Suomessa on runsaasti puolueosastoja. Usean puolueosaston toiminta koostuu sääntömääräisten asioiden hoitamisesta. Suomessa on vain muutamia puolueosastoja, jotka järjestävät myös muuta toimintaa kuin vuosi- ja kuukausikokoukset. Puoluesihteeri innosti kaikkia toimimaan ja uudistamaan toimintatapojaan. ”Nyt on aika lähteä ihmisten pariin, olla lähellä kansaa” Paananen painottaa. Hän toivoo, että puolueväki järjestää kesäretkiä ja muuta toimintaa, jossa ollaan ihmisten parissa. Myös ovien koputtelu on Paanasen mukaan toivottavaa. Paananen korosti myös naistoiminnan tärkeyttä.

Naisliiton taloudellinen tilanne

Naisliiton taloudellinen tilanne on hyvä, mutta sopeutustoimia on tehtävä. Puolueen rahoituksen pieneneminen tarkoittaa myös naistoimintaan osoitetun rahan supistumista. Naisliiton hallitus keskustelee talouskysymyksistä ja säästökohteista seuraavassa hallituksen kokouksessa syyskuussa (19.9.). Mikäli teillä on kysymyksiä tai ajatuksia Naisliiton taloudelliseen tilanteeseen liittyen voitte olla yhteydessä oman piirinne edustajaan tai toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelaiseen.

Dooris-lehti ja viestintä

Kokouksessa keskusteltiin Dooris-lehden tulevaisuudesta. Muutoksia tarvitaan, jotta lehdestä tulisi taloudellisesti kannattava. Kokouksessa päätettiin painaa yksi Dooris-lehti nykyisellä konseptilla. Sen jälkeen hallitus tekee päätöksen lehden jatkosta. Vaihtoehtoina on lehden kehittäminen tai lehden lakkauttaminen. Myös verkkolehdestä keskusteltiin.

Alustavaa keskustelua käytiin Naisliiton verkkosivujen uudistamisesta. Sivut koettiin vanhanaikaisiksi ja niihin toivottiin enemmän yhteenkuuluvuutta sosiaalisen median kanssa. Myös Naisliiton twittertilistä keskusteltiin. Naisliiton viestintää tullaan kehittämään tulevan vuoden aikana. Naisliitolle tehdään myös viestintäsuunnitelma.

Demarinaiset Suomi Areenan viikolla Porissa

Satakunnan Demarinaiset yhdessä Naisliiton kanssa järjestävät keskiviikkona 15.7. kello 16.00-18.00 Nostetta naisille -tilaisuuden Salinilla, Nortamonkatu 3. Tilaisuudessa keskustelua johdattaa Naisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Naisliiton 115-vuotisjuhlaseminaari

Vuosijuhlaseminaari on 19.9.2015 alkaen klo 12.00 kahvituksella ja klo 13.00 ohjelmalla. Pikkuparlamentissa, Helsingissä. Vuosijuhlasta tulee lisää tietoa lähiaikoina. Seuraavat Naisliiton hallituksen kokoukset 19.9. Vuosijuhlan jälkeen noin klo 17.00 alkaen 21.11. klo 12.00 alkaen