Ajankohtaista

25.3.2015 Demarinaisten Nelli Baran: Konkreettisia keinoja palkkaeron kuromiseen

Eduskuntavaalien lähestyessä naisten ja miesten välinen palkkaero on noussut julkiseen keskusteluun. Tällä hetkellä naisten keskiansiot ovat noin 83 prosenttia miesten keskiansioista. Ero ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana supistunut merkittävästi.

– Tavoite ei voi olla 88 senttiä tai 90 senttiä. Ei ihmisoikeuksissa ole välimuotoja. Ei äänioikeuttakaan tavoiteltu 88 prosentille naisista, toteaa Varsinais-Suomen demarinaisten puheenjohtaja Baran.

– Naisten ja miesten välinen palkkaero on pysynyt noin 20 prosentissa jo kymmeniä vuosia. Asiasta on puhuttu pitkään ja hartaasti, mutta nyt olisi korkea aika tehdä asialle jotain, linjaa Baran.

On tutkittu, että osa palkkaerosta selittyy työnantajien huolella nuorten naisten vanhempainvapaista. Vanhemmuuden kustannukset lankeavat suurimmaksi osaksi nuoria naisia työllistäville yrityksille. Se vaikeuttaa naisten pääsemistä vakituisiin työsuhteisiin ja ylennysten saamista.

– Konkreettinen keino olisi 5.000 euron könttäkorvaus äitiyslomalle jäävän naisen työnantajalle. Silloin työnantajilla ei olisi aihetta syrjiä nuoria naisia työhönotossa. Summa voitaisiin käyttää sijaisen perehdyttämiseen ja muihin järjestelyihin, ehdottaa Baran.

– Toinen keino olisi, että niissä yrityksissä, joissa sukupuolten välinen palkkaero on keskimääräistä suurempi, vaadittaisiin selvitys palkkaerojen syistä. Jos selittämätöntä palkkaeroa löytyy, yrityksen tulisi sitoutua palkkaerojen kaventamiseen, linjaa Baran.

Lisätietoja:
Nelli Baran
puheenjohtaja
Varsinais-Suomen demarinaiset
p. 040 767 6698