Ajankohtaista

30.4.2015 Naisjärjestöt muistuttavat hallitusneuvottelijoita: Tasa-arvossa on nyt kirimistä

Naisten osuus kansanedustajista laski viime eduskuntavaaleissa 41.5 prosenttiin. Suunta on huolestuttava, sillä myös eduskuntaryhmien uusista puheenjohtajista enemmistö on miehiä ja lisäksi puoluejohtajista vain yksi on nainen.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n kevätkokous muistuttaa hallitusneuvottelijoita, että Suomen asema tasa-arvon edelläkävijänä on vaarassa. On välttämätöntä, että kehityssuunta katkaistaan ja naisten yhteiskunnallista vaikuttamista aletaan määrätietoisesti vahvistaa.

Uudessa hallituksessa naisten ja miesten tulee olla edustettuina tasapuolisesti. Myös valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sukupuolijakauman tasaisuudesta on huolehdittava.

Sukupuolivaikutusten arviointi tulee kirjata strategiseen hallitusohjelmaan ja toimenpideohjelmiin. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja sen väliseuranta ovat osoittautuneet hyviksi työkaluiksi, ja siksi niitä tulee jatkaa. Talousuudistukset ovat kestävällä pohjalla vain, jos leikkaus- ja elvytystoimien vaikutukset naisiin ja miehiin arvioidaan. Myös hallitusneuvottelujen tunnustelussa esiin nostetut perheiden hyvinvoinnin lisääminen, eläkeuudistus ja koulutuksen uudistaminen voivat onnistua vain, jos sukupuolivaikutukset arvioidaan huolella uudistuksia suunniteltaessa.

Eduskuntavaalien tulos osoittaa, että naisten poliittista vaikuttamista varten tarvitaan edelleen työtä. Puolueissa tätä työtä tehdään pitkälti poliittisissa naisjärjestöissä. Siksi poliittisten naisjärjestöjen tukea tulee vahvistaa.

Hallitusneuvottelujen tunnustelija Juha Sipilä kysyy puolueille lähettämässään kysymyslistassa, mitkä ovat avainsanoja Suomi vuonna 2025 –visiossa. Naisjärjestöt vastaavat: Suomi vuonna 2025 -vision yksi tärkeimmistä avainsanoista on sukupuolten tasa-arvo.

Lisätietoja:
pääsihteeri Johanna Pakkanen
p. +358 50 469 6242
johanna.pakkanen(at)nytkis.org
www.nytkis.org

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry sekä Sukupuolentutkimuksen seura ry.