Ajankohtaista

Äänestäjille valinnan vapautta – Demarinaiset eivät lämpene pitkille listoille

Hallitus on herättänyt keskustelua listavaaleista ja koko vaalijärjestelmää saatetaan rukata uusien maakuntavaalien vuoksi. Demarinaisten mielestä tässä yhteydessä on hyvä paikka tarkastella, minkälaisilla pelisäännöillä ja kirjoittamattomilla käytänteillä politiikkaa nyt tehdään.

Riippumatta vaaleista on naisehdokkailla aina ollut käytettävissään vähemmän rahaa kuin miesehdokkailla. Naisehdokkaiden on ollut vaikeampi saada rahoittajia vaalimainoksille ja sponsoreita vaalityölleen. Politiikan arki on tänään vahvasti miesvetoista. Hallituksen toimet ajavat eriarvoistumista, joten ei ole sama, ketkä päätöksiä tekevät.

Listavaaleissa puolueet asettavat ehdokkaat järjestykseen listalle. Läpi menevät valtaosin ehdokkaat listan kärjestä puolueen menestyksen perusteella. Puolueiden linjaerot korostuisivat ja hömppäjulkisuus vähenisi, ehkä. Paras tasa-arvoteko olisi se, että puolueet päättäisivät asettaa naisen joka toiselle ja miehen joka toiselle ehdokaspaikalle listaan. Tämä tuskin toteutuisi nyt, kun tasa-arvossa satelee muutenkin takaiskuja.

Tosiasiat tunnustaen, mutta avoimeen demokratiaan luottaen, Demarinaiset eivät vielä lämpene pitkille listoille. Annetaan äänestäjien valita. Tuetaan naisia vaalityössä ja kannustetaan jokaista käyttämään äänioikeuttaan.

Demarinaisten johtoryhmä:
Puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen, varapuheenjohtajat Tuula Petäkoski-Hult ja Sari Melkko sekä toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen