Ajankohtaista

Äänestäminen aluevaaleissa on kannanotto hyvinvointivaltion tulevaisuuden suunnasta

Historiansa ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys alkaa tänään ja varsinainen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina 23.1. Vaalit käydään kaikkiaan 21 hyvinvointialueella.

-Nyt päätetään siitä, miten alueiden sosiaali- ja terveys, sekä palo- ja pelastustoimen palvelut järjestetään tulevaisuudessa ja on erittäin tärkeää, että kaikki äänioikeutetut käyttävät tulevissa vaaleissa ääntään.

Kyse on paitsi hengen ja terveyden turvaamisesta hätätilanteissa, myös ennen kaikkea hyvän ja toimivan arjen perusedellytysten rakentamisesta kaikille ihmisille. Me Demarinaiset haluamme, että palvelut ovat saavutettavia ja laadukkaita, ja että palveluverkko on toimiva”, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi.

 Aluevaalit ovat myös tasa-arvokysymys. Tutkimusten mukaan naiset käyttävät julkisia palveluita miehiä enemmän. Lisäksi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä huomattava osa on naisia. Onkin erittäin tärkeää, että alalla toteutuvat reilut työolot ja työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota.

-Hyvinvointivaltio on ollut halki historiansa naisen paras ystävä. Nyt on aika viedä hyvinvointivaltio uudelle vuosikymmenelle ja varmistaa, että sote- ja pelastuspalvelut toteutetaan saavutettavasti ja tasa-arvoisesti”, Tuppurainen päättää.