Ajankohtaista

Ääni vanhuudelle

4_vanhuudelle copy

Uudenmaan Demarinaiset ry vaatii vanhusasiavaltuutetun viran perustamista Suomeen. Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Uudenmaan Demarinaiset on Ystävänpäivänä (14.2.) ryhtynyt keräämään nimiä kansalaisaloitteeseen asian edistämiseksi. Nimienkeruu päättyy 14.8.2016. Tavoitteena on saavuttaa 50 000 allekirjoitusta.

– Kaikki ikäihmiset eivät saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta, jolloin heidän on turvauduttava iäkkääseen puolisoon, työelämässä oleviin lapsiin ja muihin sukulaisiin, jopa naapureihin. Syntyy myös tilanteita, joissa yksinäinen vanhus elää kotinsa vankina ja lähes heitteillä. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi valvoa, että vanhusten oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään toteutuu, puheenjohtaja Anette Karlsson korostaa.

Viran perustamiseksi on ministereille vuosien varrella luovutettu useita adresseja ja lakialoitteita, mutta asia ei ole edennyt. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on kuitenkin aiemmin perustettu esimerkiksi kuluttajansuoja-asiamiehen sekä tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.

Kansalaisaloite löytyy täältä.

Kampanjasivu löytyy täältä.

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen eduskunta ja hallitus toimii sen puolesta, että vanhusasiavaltuutetun virka perustetaan maahamme tämän hallituskauden aikana.

Perustelut

Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiavaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Viran perustamiseksi on ministereille vuosien varrella luovutettu useita adresseja ja lakialoitteita, mutta asia ei ole edennyt. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on kuitenkin aiemmin perustettu esimerkiksi kuluttajansuoja-asiamiehen sekä tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen (2014) mukaan Suomi on hyvä paikka vanheta. Ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä kauemmin kuin ennen, ja elinikä pitenee. Tilastollisesti tarkastellen ulkopuolisen avun tarve alkaa 80 ikävuoden jälkeen, jolloin vanhusten odotetaan jatkavan asumista kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Kaikki ikäihmiset eivät kuitenkaan saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta, jolloin on turvauduttava iäkkääseen puolisoon, työelämässä oleviin lapsiin ja muihin sukulaisiin, jopa naapureihin. Syntyy myös tilanteita, joissa yksinäinen vanhus elää kotinsa vankina ja lähes heitteillä. Ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita ja hyviä asumisratkaisuja. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että vanhusten oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään toteutuu.