Ajankohtaista

Arkipäivän feminismiä järjestöpäivillä

Kun Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen syyskuun 2. päivän järjestöpäivien työpajassa Tampereella kysyi, kuinka moni on sitä mieltä, että SDP on feministinen puolue, valtaosa nosti kätensä.

Miksi sitten pohtia asiaa sen enempää. Siksi, että tarvitsemme ja kehitämme yhteistä ymmärrystä siitä, mitä feminismi ja feministinen politiikka tarkoittaa.

– Sosialidemokratia on feministinen liike, mutta sille pitää löytää ja antaa yhteinen sisältö. Nyt vieras sana hämmentää, ja ihmisillä on erilaisia käsityksiä asiasta, kuvaa Tytti Tuppurainen tilannetta.

Työpaja keräsi salin täyteen osallistujia.

 

Vuoden 2017 järjestöpäivien vastaava työpaja oli menestys ja osoitti, että jatkoa sille tarvitaan. Sen myös osoitti tämä sekä naisista että miehistä täyttynyt työpaja.

Demarinaisten hallitus kannustaa toimijoita feminismikeskusteluun ja toimintaan. Se on päättänyt, että saadakseen Demarinaisten myöntämää rahallista avustusta, piirien hakemuksissa täytyy olla näyttö siitä, että tilaisuuksissa käsitellään feminismi-teemaa. Hyvä porkkana siis.

 

Huomio valtarakenteisiin ja arkisiin esimerkkeihin

Laajassa mielessä feminismi tähtää kaikkien heikossa ja sorretussa asemassa olevien aseman parantamiseen. Se on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Se on sekä yhteiskunnan rakenteiden että politiikan sisältöjen ja sen tarkastelua, miten käyttäydymme ja näiden pohjalta epäkohtiin tarttumista.

– Meidän pitää katsoa ja ymmärtää sekä kokonaisuuksia että yksityiskohtia – kysyä luoko ja ylläpitääkö yhteiskunta syrjiviä rakenteita, korostaa Demarinaisten puheenjohtaja.

Tässä työpajassa Tytti Tuppurainen avasi osallistujien silmiä ja käsitteli onnistuneesti asiaa myös arjen ajankohtaisten esimerkkien avulla.

 

”Sun mutsis ei oo täällä töissä, siivoo omat jälkes…”

Tällaiset, muun muassa työpaikkojen kahvitiloissa olevat muistutukset, kertovat siitä, miten äidin ja naisen roolista edelleen ajatellaan. Ne myös ylläpitävät ja uusintavat sukupuolirooleja. Feminismi ja feministinen politiikka puolestaan haluaa murtaa sukupuolirooleja.

– Tarvitsemme esimerkiksi perhevapaauudistuksen, jotta voimme tehdä valintoja ja jakaa tasaisemmin lasten ja kotitöiden hoitamiseen käytettyä aikaa. Tarvitsemme myös palkkatasa-arvoa, jotta taloudellinen pakko ei sanele ihmisten päätöksiä, kuvaa Tuppurainen rakenteiden ja konkreettisten muutosten tarvetta.

 

”All male panel” – tilaa myös naisille

Asiantuntijakokoonpanot ovat hyvin miehisiä.  Ajatellaan, että miehet kertovat järkiperäistä rationaalista tietoa.

Tytti Tuppurainen huomauttaa kuitenkin, että kun kanonisoitu tieto tulee vain toiselta sukupuolelta se, jää vajaaksi. Miehet ja naiset ovat erilaisia, mutta yhdenvertaisia. Kaikkien osaamista tarvitaan.

 

– Miehet itse voisivat tehdä tilaa, kun huomaavat, että tällaisia tilanteita syntyy. Ne olisivat hienoja ”ristoreipas” – tekoja. Tällä Tuppurainen viittaa Demarinaisten vuosittaiseen ”Risto Reipas” -palkintoon, jonka viime vuonna sai nuori sosialidemokraatti ja feministiksi teoissaan ja puheissaan tunnustautunut Mikkel Näkkäläjärvi.

 

”Pressavaalit” – lopulta kaikki puhuivat feministisestä turvallisuuspolitiikasta

Ehdokkaamme Tuula Haatainen kampanjoi feministisellä politiikalla.  Aluksi sekä media että muut kandidaatit ihmettelivät valintaa, ja jotkut jopa sanoivat, että aiheesi on väärä, se ei kuulu presidentin vaalikeskusteluun.

Oli erikoista, että termi ja asia oli niin vieras, vaikka YK:n piirissä ja myös esimerkiksi Ruotsissa termi on tuttu ja on jo pitkään ymmärretty, että naiset on saatava mukaan kriisinhallintaan ja rauhanneuvotteluihin kaikilla tasoilla. Lopulta kaikki ehdokkaat kuitenkin nostivat agendalleen samoja asioita kuin Haatainen.

Tuppurainen otti feministisestä turvallisuuspolitiikasta esimerkin Kolumbian rauhan sopimuksesta, jossa tasa-arvo ja naiset maanomistusoikeuksineen sisällytettiin sopimukseen.

– YK:nkin mukaan, kun rauha rakentuu koko yhteisöstä käsin ja naiset otetaan mukaan, taataan ja parannetaan huomattavasti kestävää rauhaa. Meidän täytyy pitää esille tätä tärkeää asiaa, muistutti Tuppurainen.

 

#metoo – myös miehet voimaantuvat

Kun naiset voimaantuivat eri puolilla maailmaa ja eri syistä puhumaan vuosikymmeniä piilossa olleesta, kokemastaan häirinnästä, myös miehet uskaltautuivat puhumaan kohtaamastaan häirinnästä.

– Tuore tasa-arvobarometri kertoo, että myös miehet kokevat häirintää. Me too -kampanja hyödyttää kaikkia sukupuolia, Tuppurainen painottaa.

 

”Kiky” – naisvälinpitämätön asenne

Viimeisenä esimerkkinä vallan käytöstä ja valtarakenteista Tuppurainen nostaa esille Kiky-sopimuksen.  Hän kuvaa, kuinka Kikyssä ei ollut kysymys kilpailukyvystä, vaan taloudellisten resurssien siirrosta ja tulonjaosta julkisen ja yksityisen sektorin, miesten ja naisten välillä.

– Julkisen sektorin naisten lomarahojen leikkauksilla rahoitettiin työeläkemaksujen alennus. Tämä kuvastaa naisvälinpitämätöntä asennetta. Naiset ja miehet ovat erilaisia, mutta samanarvoisia, siksi feminismi ja feministinen politiikka haluaa murtaa eriarvoisuutta tuottavia valta- ja muita rakenteita.

 

Päivikki Kumpulainen