Ajankohtaista

DEMARINAISET HALLITUKSEN 29.10.16 KOKOUSTIEDOTE

Tässä kokouksessa hyödynnettiin ensimmäisen kerran skypeyhteyttä. Savo-Karjalan hallituksen varajäsen Mari Ruuskanen oli paikalla nettiyhteyden kautta live-tilassa.

Kokouksen aluksi 1. Vpj. Tuula Petäkoski-Hult alusti keskustelun ajankohtaisesta eduskuntaryhmän tilanteesta sekä poliittisesta tilanteesta. Tulossa kahdet tärkeät vaalit Kuntavaalit ja maakuntavaalit. Maakuntien ja kuntien tehtävän jaossa näillä näkymin kuntien tehtäväksi tulee jäämään kulttuuri ja sivistystoimi. Maakuntahallintoon tullee kuulumaan alueiden kehittäminen, pelastustoimi ja sosiaali-ja terveydenhuolto. Tässä suunnitellussa maakunta- kunta hallinnon uudistuksessa tehtävän jaossa huolestuttaa demokratian toteutuminen, virkamieshallinto painotteinen malli vähentää poliitikkojen valtaa sekä uhkana on, että kuntalaisen ääni katoaa. Myös palveluiden taso ja saatavuus eri puolilla Suomea ei välttämättä toteudu tasa-arvoisesti. Valinnan vapautta rajoittaa myös se, etteivät valinnan mahdollisuudet, ts. mahdollisuudet tuottaa palveluita, ole yhdenvertaiset pienissä maakunnissa ja kasvukeskuksissa.

Keskustelussa pidettiin tärkeänä demokratian toteutumisen kannalta molempiin vaaleihin osallistumista ja että SDP saisi vaaleihin täydet listat sekä kunta- että maakuntavaaleissa. Ei kannata suunnata pelkästään maakuntavaaleihin ja hypätä kuntavaaleja yli.

 

Puoluekokouksessa 2017 hyväksyttävään periaateohjelman päivitettyyn versioon kaivataan vielä kommentteja ja muokkauksia naisnäkökulmasta, moniääninen yhteiskunta. Naisliitto tehnyt puoluekokousaloitteen mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta.

 

Taloustilanne Naisliitossa on äärimmäisen tiukka. Tulevana vuonna 2017 on kunnallisvaalit, puoluekokous ja liittokokous. Budjetissa on varattu 60 000€ piirien ja naispiirien yhteistoimintarahaa 5000€/ piiri. Todettiin, että tämän yhteistoimintarahan käytön suunnitelma tulee kirjata toimintasuunnitelmiin ja rahojen käyttöä tulee seurata yhdessä. Piirien ja naispiirien tulee neuvotella, että tästä voitaisiin rahoittaa myös liittokokoukseen osallistuvien edustajien kuluja.

Liittokokousedustajilta tullaan perimään edustaja maksu 100 euroa. Matkakulut korvataan edelleen halvimman/julkisen mukaan.

 

Kokouksen julkilausuman aiheeksi sovittiin tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen ja kuntien palveluiden yhtiöittämisen vaikutukset yksilön oikeuteen.