Ajankohtaista

Demarinaiset: Harrastukset ovat tärkeä osa tyttöjen hyvinvointia

Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Harrastukset ovat tärkeä osa tyttöjen hyvinvointia ja ne vähentävät myös yksinäisyyden tunnetta. Tutkimusten mukaan 13 prosenttia tytöistä kokee itsensä melko tai usein yksinäiseksi. Yksi ratkaisu yksinäisyyden tunteen vähentämiseen on matalan kynnyksen harrastustoiminta. Harrastusmahdollisuuksia rajoittavat liian usein kustannuskysymykset: vähävaraisten tai työttömien lapset harrastavat muita vähemmän.

 

”Maksutonta matalan kynnyksen harrastustoimintaa on tuettava valtakunnallisesti, sillä se maksaa itsensä takaisin osallisuudella ja vähentämällä mahdollisia mielenterveysongelmia”. toteaa Demarinaisten puheenjohtaja, Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.

 

Pelastakaa Lapset ry:n teetättämän tutkimuksen mukaan 70 % vähävaraisista perheistä tulevista nuorista kokee syyllisyyttä perheensä taloudellisesta tilanteesta. Kyselyyn vastanneista joka kymmenes vastasi tulevansa vähävaraisesta perheestä. Harrastusten rooli nuorten elämässä on tärkeä. Harrastus ei ainoastaan kartuta nuoren osaamista harrastettavaan asiaan liittyen, vaan harrastaminen kasvattaa myös nuorten sosiaalisia taitoja, antaa onnistumisen kokemuksia sekä vähentää yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia.

 

Harrastustoiminnan järjestämisessä on syytä kiinnittää huomiota myös harrastusmahdollisuuksien monipuolisuuteen, esimerkiksi tarjoamalla myös luovia harrastusmahdollisuuksia liikuntamahdollisuuksien lisäksi.

 

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa tullaan panostamaan nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksiin niin sanotun Islannin mallin mukaan, jossa jokaiselle nuorelle taataan vähintään yksi harrastus koulupäivän yhteydessä. Tämän lisäksi kouluja ja muita oppilaitoksia aletaan hyödyntämään enemmän aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä.

 

”Harrastustoiminnan kehittämisessä tärkeässä asemassa ovat erityisesti kunnat ja kolmas sektori sekä ennen kaikkea myös nuorten itsensä ääni. Nuoret itse tietävät parhaiten, millaisia harrastusmahdollisuuksia heidän kotialueellaan kaivataan. Lisäksi yhdessä suunnittelu ja toteuttaminen voi olla myös arvokas demokratiakokemus. Hallituskaudella aloitettava valmistelu on tärkeä uudistus, jolla tullaan parantamaan nuorten hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta. ” Tuppurainen päättää

 

Demarinaisten hallitus 11.10.2019 Tyttöjen päivänä