Ajankohtaista

Neuvolapalvelut ovat keskeisiä perhepalveluita

Marinin hallituksen esitys perhevapaauudistuksesta on askel kohti tasa-arvoista vanhemmuutta ja se edistää huomattavasti erilaisten perheiden yhdenvertaisuutta. Uudistuksessa on otettu aiempaa paremmin huomioon myös isien asema ja isän mahdollisuus hoitaa lasta kotona. Tämä vahvistaa myös lapsen etua. On myös kiitettävää, miten uudistuksessa on nostettu esille perheiden monimuotoisuus, sekä erilaiset vanhemmaksi tulemisen muodot.

Perhevapaauudistuksen myötä on erityisen tärkeää etenkin perheiden tietoisuuden lisääminen, sillä Kelan lapsiperhe-etuustilaston mukaan vuonna 2019 naiset käyttivät 98 prosenttia vanhempien kesken jaettavissa olevista vanhempainrahapäivistä. Perhevapaauudistus korostaa neuvoloiden aseman tärkeyttä erityisesti tietoisuuden lisäämisessä, isien kohtaamisessa ja aseman huomioimisessa. Neuvoloiden merkitys korostuu myös koronakriisin aikana ja jälkihoidossa.

”Neuvolat ovat suomalainen innovaatio ja niiden toiminta on turvattava. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi, jotta perheet saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea. Tulevaisuudessa neuvoloiden palveluita on laajennettava tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Koronapandemian aikana kunnilla on ollut vaihtelevia käytäntöjä neuvolapalveluiden suhteen, osassa kunnista neuvolan toimintaa on jouduttu rajaamaan ja käyntejä perumaan”, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

”Kriisin aikana monien perheiden ja lasten tuen tarve kasvaa. Kun käyntejä karsitaan, myös neuvoloiden ennaltaehkäisevä näkökulma jää piiloon. Riski kasvaa siihen, että perheen tuen tarvetta ei tunnisteta. Neuvolapalvelut tulee tarjota oikea-aikaisena kriisinkin keskellä ja myös kriisin jälkeen. Lapset ja perheet eivät saa joutua olemaan yksin tai eriarvoisessa asemassa”, jatkaa Tuppurainen.

Demarinaisten hallitus 15.5. perheiden päivänä

Lisätietoja:   

Tytti Tuppurainen   

puheenjohtaja, ministeri   

[email protected]   

p. 040 084 0594