Ajankohtaista

Demarinaiset: perheiden aika on nyt – Naisen ihmisarvo on yksilössä itsessään, ei äitiydessä

Lapset ovat monelle elämän suurin unelma. Työn, talouden ja opiskelujen paineessa lapsen hankintaa lykätään, ensisynnyttäjien ikä nousee ja perhekoko pienenee. Lapsiluvun toive on 2,6 lasta, mutta syntyvyys on jäänyt 1,6 lapseen. Alkuvuoden 2017 aikana syntyi niin vähän lapsia, että tilannetta on verrattu suurten nälkävuosien (1866-68) väestökatastrofiin.

Demarinaiset muistuttaa, että naisia ei pidä syyllistää eikä painostaa lapsikysymyksessä. Tahaton lapsettomuus on mittaamattoman suuri suru. Osalle lapsettomuus taas on tarkkaan harkittu, tietoinen valinta, jota on myös kunnioitettava. Naisen ihmisarvo on yksilössä itsessään, ei äitiydessä.

Perhepolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, jotta nuorilla on rohkeutta perheen perustamiseen. Onnistunut perhepolitiikka koostuu monesta asiasta. Kaikkein tärkeintä on ihmisen luottamus tulevaisuuteensa. Tämä turvallisuuden tunne syntyy oman elämän hallinnasta. Sen osasia ovat riittävä toimeentulo, soveltuva ammattitaito, kelpo asunto, vakaa terveydentunne, luotettava lastenpäivähoito ja se, että läheiset ihmissuhteet ovat kunnossa. Opiskelijoiden mahdollisuutta perheen perustamiseen on lisäksi tuettava kohdistetuin tulonsiirroin, palveluin ja tehostetulla opinto-ohjauksella.

Demarinaiset painottavat, että perheiden aika on nyt. Perhepoliittinen uudistus on syytä käynnistää tässä budjettiriihessä. Lapsilisää on korotettava, sillä lapsesta johtuneet kustannukset ovat kohonneet kerta toisensa jälkeen. Perhevapaisiin tarvitaan lisää joustoa ja sisällön päivittämistä. Isien toive olla yhdenvertainen kasvattaja lapsilleen, on otettava todesta ja annettava heille siihen lakisääteinen mahdollisuus.

Demarinaiset esittävät, että nykyisen vanhempainrahakauden kestoa jatketaan ja että isille kiintiöidään entistä suurempi osa vanhempainrahakaudesta. Käytettävästä vanhempainrahakaudesta vähintään yksi kolmasosa olisi oltava isän kiintiö ja yksi vanhempien vapaasti jaettavissa. Käytettävä ajankohta ulotettaisiin joustavasti perheiden tarpeiden mukaisesti lapsen alakouluikään saakka. Uudistuksessa on huomioitava sateenkaariperheet ja yksinhuoltajat. Hoitovapaan kehittämisessä Demarinaiset haluavat toteuttaa tasa-arvoa: kiintiöidään kotihoidontuen käyttö myös isäosalla.

Perhevapaiden uudistaminen on odotettu alku paremmalle arjelle. Sitä ennen on lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettava ja päivähoidon ryhmäkokoja pienennettävä. Tavoitteenamme on varhaiskasvatuksen maksuttomuus, sillä lasten hyvään tulevaisuuteen kannattaa kaikkien sitoutua, painottaa Demarinaisten hallitus.