Ajankohtaista

Demarinaiset & Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK: Yhdenvertaisuus vaatii vielä toimia

Demarinaiset ja SONK pyrkivät edistämään Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokouksessa sortavien rakenteiden purkamista yhteiskunnassa sekä korostavat yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamista kaikille yhteiskunnan jäsenille. 

Demarinaiset on esittänyt SDP:n puoluekokoukselle, että kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero lasketaan 24 prosentista kymmeneen prosenttiin. Kertakäyttöisten suojien- ja tamponien lisäksi muutoksen tulee koskea myös kestosuojia, kuten kuukuppeja. 

”Kuukautisten tuomat kustannukset ovat jo tällä hetkellä korkeat, joten on perusteltua vaatia laskemaan niiden verotusta kustannusten kohtuullistamiseksi. Kuukautisköyhyys on todellinen ongelma myös Suomessa. SDP on aina ollut edistyksen ja tasa-arvon eturintamassa. Tässä vielä yksi asia, joka vaatii meiltä rohkeutta. Aloitteen hyväksymisessä on kysymys ennen kaikkea yhdenvertaisuudesta”, vaatii Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry on tehnyt puoluekokousaloitteet niin sanottujen eheytyshoitojen kieltämiseksi sekä translain uudistuksen loppuunviemiseksi. Eheytyshoidot ovat yksilön kannalta erittäin haitallisia ja voivat aiheuttaa muun muassa vakavia mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta. Translain uudistuksen kokonaisvaltaisen toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää että alle 18-vuotiaalla on oikeus korjata juridinen sukupuolensa huoltajan suostumuksella lääketieteellisessä ohjauksessa sekä aloittaa blokkerihoidot yksilön tarpeen mukaan. 

”Olemme tyytyväisiä puoluehallituksen vastauksiin koskien näitä kahta aloitetta ja toivomme, että myös puoluekokous yhtyy näihin aloitteisiin. Eheytyshoitojen kieltäminen ja translain uudistuksen loppuunvieminen ovat tärkeitä askeleita kohti yhdenvertaisuutta”, kommentoi SONKin puheenjohtaja Heidi Miettinen.

Demarinaiset ja SONK haluavat kannustaa Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokousedustajia tekemään rohkeita päätöksiä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta sekä rikkomaan yhteiskunnan epätasa-arvoisia rakenteita. 

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen

puheenjohtaja, Demarinaiset

[email protected]

p. 040 084 0594

Heidi Miettinen
puheenjohtaja, SONK

[email protected]

p. 045 1129299