Ajankohtaista

Demarinaiset vaativat parempia vaihtoehtoja hallituksen työllisyyspolitiikalle: ”Nuoret tarvitsevat pysyvyyttä työelämään”

Kehysriihen linjauksen mukaan alle 30-vuotiaan yli kolme kuukautta työttömänä olleen työnhakijan voi tulevaisuudessa palkata osa-aikaiseksi ilman perusteita. Lain on tarkoitus helpottaa nuorten aikuisten työllisyyttä, mutta samalla se antaa työnantajalle luvan olla palkkaamatta nuorta vakituiseen työhön. Silppu- pätkä ja osa-aikaiset työsuhteet ovat jo nyt monen nuoren aikuisen osa ja etenkin nuorten naisten arkea. Lain myötä vakituisen työsuhteen saaminen hankaloituu entisestään. Uudistuksen myötä myös työntekijöiden irtisanominen on nykyistä helpompaa.

 

”On saatava aikaan ratkaisuja, jotka eivät aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan iän tai sukupuolen perusteella. Nuoria aikuisia syrjivä työlaki on eriarvoistava ja perustuslain vastainen, sillä syrjiminen iän perusteella on lain mukaan kielletty. Suomen ikärakenteen vuoksi nuorilla tulee olemaan suuri vastuu yhteiskuntamme tulevaisuudesta. Päättäjien tehtävä on rakentaa kaikille yhdenvertainen yhteiskunta”, kommentoi Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

 

Epävarman työllistymistilanteen lisäksi nuoria aikuisia ja etenkin nuoria naisia syyllistetään jatkuvasti syntyvyyden laskemisesta. Hallituksen uudistus tulee vaikuttamaan etenkin naisten työllisyystilanteeseen. Päättäjien pitäisi luoda edellytykset sille, että perheen perustamisesta ei syntyisi taloudellinen ahdinko tai riski työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisestä. Epävarmassa taloustilanteessa perheen perustamista siirretään. Jo aiemmin hallituskaudella kaatunut perhevapaauudistus oli iso takaisku ja tämä työllisyyslaki kaataa lisää kylmää vettä nuorten aikuisten niskaan. Kaikilla ei ole tällä hetkellä varaa perustaa perhettä ja se on epäkohta, joka pitää korjata.

 

Suomessa on ollut perinteisesti luja usko valtioon ja sen laissa tarjoamaan suojaan- tätä uskoa on Sipilän hallitus ollut aktiivisesti heikentämässä. ”Tulevassa hallituksessa on löydettävä vipuvoimaa estää tietoisesti eriarvoistavat ja syrjivät lait, sekä esittää tilalle kestäviä ja tasa-arvoisia ratkaisuja. Nuoret tarvitsevat vakautta työelämään ja uskoa tulevaisuuteen, ja se on meidän kaikkien yhteinen etu”, tiivistää Tuppurainen

 

Lisätietoja:

Tytti Tuppurainen

Demarinaisten puheenjohtaja,

Kansanedustaja

[email protected]
www.tytti.info
www.facebook.com/tyttituppurainen

https://twitter.com/TyttiTup