Ajankohtaista

Demarinaisten 1. varapuheenjohtajan Emmi Lintosen puhe SDP:n puoluekokouksessa 1.9.2023

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät ystävät ja toverit,

Tunne siitä, että sosialidemokraattista työtämme tarvitaan yhä enemmän, on tänään hyvin vahva.
Vuosi sitten tehtiin tasa-arvopolitiikan historiaa eduskunnassa ja valtioneuvosto hyväksyi kaikkien aikojen toisen tasa-arvopoliittisen selonteon. Selonteko korosti julkisen vallan vastuuta tasa-arvon toteutumisesta. Silloin eduskuntaryhmien puheenvuoroissa Suomen todettiin olevan kiistatta maailman tasa-arvoisimpia maita, mutta korjattavaakin löytyi. Kukaan ei silloin voinut aavistaa, miten tulevat eduskuntavaalit ja sen jälkeen syntynyt oikeistolainen hallitus, pystyisi hävittämään nopeasti hyvän maineemme tasa-arvoisena Suomena maailmalla.

Suomen hallitus on onnistunut tärvelemään maamme mainetta sekä kotimaassa että ulkomailla rasististen ulostulojensa takia ihmisoikeuksia polkemalla. Tällä viikolla Suomen hallitus on joutunut asettamaan itselleen sääntöjä siitä, miten ministerit saavat ja voivat toimia. Hallitus on julkaissut Valtioneuvoston tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvä, että tällainen tiedonanto on tehty, mutta kummallista on, että hallituspuolueen edustajat ja ministerit tarvitsevat sääntöjä ja ohjeita siitä, miten he voivat käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan. Tiedonannossahan todetaan, että valtioneuvosto tehostaa omaa toimintaansa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi ja toimenpiteiden valvonnan tehostamiseksi. Pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan kootaan syrjinnän vastaista osaamista. Tavoitteena on yhdenvertaisuutta edistävien viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyön ja koordinoinnin tehostaminen. Yhdenvertaisuutta ja rasismia koskevaa tietopohjaa parannetaan. Käynnistetään vuosittainen yhteiskunnallinen pyöreän pöydän keskustelu yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisestä pääministerin johdolla.

Vuosi sitten selonteko asetti Suomeen 2020-luvun loppuun saakka saavutettavat kansalliset ja kansainväliset tasa-arvotavoitteet. Selonteko esitteli seitsemän strategista tavoitetta, joita ovat esimerkiksi sukupuolittuneen väkivallan vähentäminen, taloudellinen tasa-arvo ja tasa-arvoinen työnjako ja koulutus. Yksi tärkeimmistä asioista, jota meidän tulee sosialidemokraatteina viedä eteenpäin, on lähisuhdeväkivallattoman Suomen rakentaminen. Tässä asiassa Suomi ei ole Euroopan mallimaa. Suomalaisista 16–74-vuotiaista 75 % on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa.

Lähisuhdeväkivalta on hyvin monimuotoista, piilotettua ja siihen on vaikea puuttua. Sovittelu ei takaa osapuolten tasa-arvoista kohtelua ja se luo käsityksen, että lähisuhdeväkivalta on rikoksena lievä. Näistä syistä lähisuhdeväkivalta on jätettävä sovittelun ulkopuolelle.

Sosialidemokraattiset Naiset ovat vaatineet, että SDP ryhtyy ajamaan lähisuhdeväkivallan jättämistä sovittelun ulkopuolelle. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja siihen liittyvät toimet ovat investointi turvallisempaan elämään. Väkivallaton elämä on keskeinen osa ihmisten hyvinvointia. Elämä ilman väkivaltaa on ihmisoikeus. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on saatava loppumaan. Työtä on tehtävä paitsi Suomessa, myös EU-tasolla.

Toivon tukea Demarinaisten aloitteelle numero 36. Meitä kaikkia tarvitaan oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentajina.