Ajankohtaista

Demarinaisten 2. varapuheenjohtajan Minna Salmisen puhe SDP:n puoluevaltuustossa Tampereella 18.11.2023

Arvoisa puheenjohtaja, puoluevaltuusto, hyvät toverit!

Kokoonnumme sopivana aikana uuden puoluekokouskauden ensimmäiseen puoluevaltuuston kokoukseen. Hallitus on päässyt ohjelmansa toteuttamisvaiheeseen ja onnistunut sotkemaan niin työmarkkinat, kuin pienituloisten ihmisten elämän.

Ammattiliitot ovat jo kahden viikon ajan järjestäneet eri puolilla Suomea poliittisia työtaisteluja osoittaakseen, etteivät hallituksen kaavailemat suorat heikennykset työntekijöiden ja työttömien toimeentuloon ole hyväksyttäviä, eikä Suomen työmarkkinamallia kannata moukaroida palasiksi.

Opiskelijat ovat ehtineet syksyn aikana vallata opinahjojaan osoittaakseen, että opiskelijoillakin tulisi olla säällinen elämä ja mahdollisuus opiskella. Työttömät ovat osoittaneet lukuisin eri keinoin, ettei leikkauksia voi tehdä kajoamatta siihen, että tässä maassa pärjäisi asumisen, ruuan ja muiden kasvaneiden kulujen kattamiseksi. Lapsiperheille hallitus tarjoaa kylmää kyytiä, on laskettu, että päätösten seurauksena lapsiköyhyys lisääntyy. Siis lapsiköyhyys lisääntyy vauraassa Suomessa, jossa elämme 2020 luvulla, emme 1920 luvulla.

Mikään hetki ei ole hyvä tällaisille kylmille päätöksille, mutta tämä hetki on vaalikauden aikana sopivin kertoa SDP:n vaihtoehdosta ja hakea niille päätöksille vielä muutosta, jotka ovat vaiheessa. Ei toki tarvitse olla kummoinen ennustaja todetakseen, että koko vaalikausi tulee olevaa sopiva hetki esittää SDP:n vaihtoehto hallituksen rumille, kylmille ja julmille leikkauksille, kuten yksi vahvoista ammattiliitoistamme toteaa.

Hyvät toverit,

Meillä on aina ollut rakentava ja kaikki mukana pitävä linja politiikassamme. Meillä poliittinen ohjelmamme rakennetaan yhdessä, sitä ei anneta ylhäältä, eikä sitä anneta valmiina. Rakensimme reilu kaksi kuukautta sitten yhdessä Jyväskylän puoluekokouksessa ohjelman, jonka avulla Suomesta rakentuu ihmisille hyvä paikka elää, se on oikeudenmukainen ja se huomioi heikoimmassa asemassa olevat erilaiset ryhmät ja henkilöt.

Hallituksessa istuu nyt puolue, jonka poliittinen keihäänkärki perustuu ihmisten väliseen vastakkaisasetteluun ja heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asioiden kilpailuttamiseen. Voidaan laittaa rahaa vanhustenhoivaan, jos leikataan kotouttamisesta, kielikoulutuksesta ja tänne ”väärin” perustein tulleiden ihmisten turvasta. Tällaisia ehdotuksia kuulemme ja näemme.

Meille ei käy ihmisten sortaminen, eikä sen unohtaminen, että olemme osa kansainvälistä yhteisöä ja jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvo. Millainen Suomi rakentuu siitä, että otetaan niiltä vuorotellen, kenelle vähiten on, kun samaan aikaan annetaan lisää niille, joilla on eniten?

Siitä rakentuu pelon ilmapiiri, syntyy taantuma ja menetetään yhteiskunta, joka antaa kaikille mahdollisuuden.

Hyvät ystävät,

Tasa-arvon tavoittelu on voima, joka vie meitä vauhdilla eteenpäin. Vaikka sanonta tasa-arvo ei ole koskaan valmis tuntuu hieman kliseeltä, se on silti totta. Kun yhteiskunta muuttuu, se tuo mukanaan uusia tasa-arvoon liittyviä haasteita ja toisaalta, vaikka yhteiskunta muuttuu, ei kaikki tasa-arvo-ongelmat tunnu korjaantuvan.

Naisten ja miesten välillä on edelleen työelämässä ja myöhemmin eläkeiässä epäsuhtaa, joka tulee määrätietoisella työllä ja toimilla korjata. Naiset jäävät palkkatasossa jälkeen ja myöhemmin eläkkeet ovat pienempiä. Varsinkin nuorten naisten määräaikaiset työsuhteet ovat miehiä yleisempiä. Tämä siitä huolimatta, että sukupuoleen perustuva syrjintä tai raskaussyrjintä eivät ole sallittuja.

Siksi Demarinaiset vaatii, että raskaussyrjintä tulee kitkeä työelämästä kokonaan. Se tarkoittaa asian esillä pitämistä ja tiukan lainsäädännön rakentamista, sen noudattamista ja sen valvomista myös. Raskaussyrjintä alkaa usein tietoisesti tai tiedostamatta siinä vaiheessa, kun työnantaja etsii uutta työntekijää. Mukana on oletuksia, joissa nainen usein häviää miehelle. Raskaus määräaikaisen työsuhteen aikana on sitten jo lähes varma tie työttömäksi äidiksi.

Näin ei saa enää tapahtua. Jokaisella on oltava samat työelämän oikeudet sukupuolesta ja perheasemasta riippumatta. Tähänkin asiaan istuvalla oikeistohallituksella on toki ratkaisu: sallitaan määräaikaiset työsuhteet perusteetta! Sen jälkeen työnantajan ei tarvitse edes yrittää keksiä perusteita raskaussyrjinnälle.

Siksi toverit; tarvitaan SDP:n malli.

Yhteiskunnassamme ei saa olla sijaa myöskään minkäänlaiselle väkivallalle. Lähisuhdeväkivalta on Suomen musta piste. Suomalaisista 16–74-vuotiaista 75 % on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa. Marinin hallitus esitti lähestymiskiellon tehostamista sähköisen valvonnan avulla. Samalla pidettiin tärkeänä sitä, että kiellon hakeminen on maksutonta sekä sitä, että lähestymiskiellon rikkomista koskevan rikosasian käsittely tapahtuu kiireellisesti.

Lähisuhdeväkivalta on hyvin monimuotoista, piilotettua ja siihen on vaikea puuttua. Sovittelu ei takaa osapuolten tasa-arvoista kohtelua ja se luo käsityksen, että lähisuhdeväkivalta on rikoksena lievä. Näistä syistä lähisuhdeväkivalta on jätettävä sovittelun ulkopuolelle Demarinaisten puoluekokoukselle tekemän ja siellä hyväksytyn aloitteen mukaisesti. Tässäkin asiassa SDP:n tulee seisoa heikomman puolella.

Hyvä puoluevaltuusto,

Lopuksi haluan palata kokonaiskuvaan yhteiskunnasta. Vaaliasetelmat viime keväänä olivat meille samaan aikaan suotuisat ja epäsuotuisat. Kansalaiset olivat nähneet, kuinka Suomea voidaan johtaa tasa-arvoisesti ja kaikki mukana pitäen. Kun kriisi iski, ihmisiä ja yrityksiä tuettiin, ei tönitty. Työllisyysaste kasvoi, vaikka työttömille annettiin kepin sijasta apua ja mahdollisuuksia. Päätöksissä huomioitiin kaikki ihmiset, ei vain kovaäänisimpiä.

Epäsuotuisaksi keskustelu muuttui, kun oikeisto pääsi kilpailuttamaan puolueita ja ehdokkaita siitä, kuka eniten vähentää velkaa ja säästää. Eihän tällaisen keskustelun kautta luoda uutta ja kestävää yhteiskuntaa. Velkakeskusteluakin tarvitaan, mutta jos siitä tulee johtava päämäärä, se näköjään pyhittää keinot. Kun velkakeskustelu on päässyt ajurin paikalle, näemme mitä siitä seuraa. Meillä on valtiovarainministeri, joka leikkaisi niin paljon kaikkein pienituloisimmilta, että valtiovarainministeriön budjettipäällikkökin on alkanut toppuutella.

SDP:n aika on nyt ja huomenna. Meillä on olemassa vaihtoehto, joka on Suomelle parempi. Puoluekokous antoi meille eväät paremman yhteiskunnan rakentamiseen ja puoluevaltuusto olkoon se kentän ääni, joka tuo osaltaan keskusteluun arjen surut ja murheet, mutta myös ne ratkaisut, joita lähimpänä ihmistä täytyy tehdä.

Kiitos!

Minna Salminen

Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja ja Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja