Ajankohtaista

Demarinaisten tiedote SDP:n puoluekokoukseen 1.-3.9.2023: Tulevaisuuden tasa-arvotekoja

Tiedote julkaistu 31.8.2023

SDP kokoontuu pitämään puoluekokousta 1.–3.9. Jyväskylään. Demarinaisilla on viisi puoluekokousaloitetta, joilla edistetään tasa-arvoa tulevaisuudessa. Demarinaisten aloitteet ottavat huomioon tasa-arvon ja hyvinvoinnin monella elämän osa-alueella: kotona, koulussa ja työpaikalla. SDP:n puoluehallitus on yhtynyt näihin kaikkiin.

Ensinäkin Demarinaiset haluaa tulevaisuudessa, että sukupuolittunutta koulutuspolkua muutetaan tasa-arvoisemmaksi. Lähitulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota oppisisältöihin, pedagogiikkaan ja kouluarkeen, jotta kaikille yksilöille voidaan taata mahdollisimman kattava koulutus riippumatta vanhoista toimintamalleista ja oletuksista. Toiseksi työmarkkinoilla on puututtava laajasti työelämässä esiintyvään raskaussyrjintään, jota ilmenee riippumatta työntekijän koulutustaustasta tai ammattialasta. Riski joutua syrjityksi raskauden ja perhevapaiden vuoksi on suuri erityisesti epävarmassa työmarkkinatilanteessa, kuten määräaikaisina, osa-aikaisina, vuokratyössä tai nollasopimuksilla työskentelevillä naisilla.

Kolmanneksi Demarinaiset keskittyy hyvinvoinnin ja kansanterveyden parantamiseen liikunnalla, jonka painoarvoa päätöksenteossa pitäisi lisätä. Liikunnalla ja liikkumattomuudella on merkittäviä vaikutuksia kansanterveydelle, mutta myös valtion taloudelle. Lisäksi liikunnan positiiviset tulokset mielenterveysongelmien hoidossa lääkkeiden ja terapian rinnalla on näytetty toteen.

Neljänneksi Demarinaiset vaatii, että SDP ryhtyy ajamaan lähisuhdeväkivallan jättämistä sovittelun ulkopuolelle. Lähisuhdeväkivalta on hyvin monimuotoista, piilotettua ja siihen on vaikea puuttua. Sovittelu ei takaa osapuolten tasa-arvoista kohtelua ja se luo käsityksen, että lähisuhdeväkivalta on rikoksena lievä. Näistä syistä lähisuhdeväkivalta on jätettävä sovittelun ulkopuolelle.

Viidentenä Demarinaiset haluaa lisätä tasa-arvovaikutusten arvioinnin lakialoitteisiin. Tasa-arvovaikutusten arvioinnin, joka koskee niin vähemmistöjä, sukupuolta kuin lasten asemaakin, tulee olla jatkuvaa ja saadun seurantatiedon perusteella on tehtävä aktiivisesti toimenpiteitä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota uuden lainsäädännön toimivuuteen. Tässä asiassa tasa-arvovaikutusten arviointi ennaltaehkäisee syrjivän lainsäädännön syntymistä.

Demarinaisten tavoitteena on tasa-arvoinen, suvaitsevainen ja moniääninen yhteiskunta. Tämä edellyttää ihmisiltä kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta tasa-arvoa nakertavien rakenteiden murtamiseen. SDP:n puoluekokouksessa on mahdollista näyttää, että SDP ja Demarinaiset panostavat tulevaisuuden tasa-arvotekoihin.