Ajankohtaista

Demarinaisten Tyttöjen päivän teesit

Girls can do it!

 

11.10 vietetään YK:n tyttöjen päivää. Tyttöjen päivä muistuttaa siitä, miten paljon tytöt ja nuoret naiset kohtaavat sukupuoliperusteista syrjintää. Tehtävää on paljon niin maailman laajuisesti kuin Suomenkin mittakaavassa.

 

 

1. Tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen asetetaan Suomen kehityspolitiikan tärkeimmäksi painopisteeksi

Maailmassa on 62 000 000 kouluikäistä tyttöä, jotka eivät pääse kouluun. Koulutus on avainasemassa, kun puhutaan tasa-arvon globaalista kehityksestä. Unicefin mukaan tytöt, jotka käyvät koulua yli seitsemän vuotta, menevät myöhemmin naimisiin, saavat vähemmän lapsia, eivät todennäköisesti kuole synnytykseen, kasvattavat terveempiä lapsia ja heidän lapsensa käyvät koulua.  Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää myös poikia, tyttöjen ja naisten koulutus tason noustessa pääsevät he vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon ja osallistumaan täysivaltaisesti työelämään. Tasa-arvo kasvattaa yhteiskunnan hyvinvointia ja vaurautta sekä perheiden hyvinvointi lisääntyy.

Samalla vahvistetaan YK:n päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” resurssointia. Päätöslauselman mukaisesti vahvistetaan naisten asemaa rauhanneuvotteluissa ja konfliktinehkäisyissä.

2. Puretaan sukupuolistereotypioita

Kasvatuksessa ja jokapäiväisessä elämässä on tärkeää, että jokainen saa olla vapaasti oma itsensä sukupuolesta riippumatta. Tyttöjen ja naisten lisäksi lokeroivista stereotypioista kärsivät myös pojat ja miehet sekä muunsukupuoliset. Tuetaan sukupuolisensitiivistä kasvatusta ja annetaan kaikille lapsille mahdollisuus rakentaa identiteettinsä ilman sukupuoleen sidottuja olettamuksia.

3. Parannetaan seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille on laajennettava valtakunnalliseksi. Tällä tavoin pystytään tasa-arvoistamaan nuorten seksuaaliterveyttä. Lisäksi kuukautissuojien arvonlisävero on laskettava 24 prosentista 10 prosenttiin, joka on apteekissa myytävien terveystuotteiden arvonlisäveron taso.

4. Ennaltaehkäistään sukupuolittunutta väkivaltaa ja -häirintää

Vuosi sitten esiin noussut #metoo-kampanja toi ilmi sen, että sukupuolittunutta väkivaltaa, häirintää ja syrjintää esiintyy joka puolella maailmaa. Epäkohtaan on puututtava ja varmistettava kaikille väkivallaton ja syrjimätön elämä. Kouluissa syrjintään on puututtava heti. Tyttöjen voimaantumiseen ja vahvan itsetunnon kehittymiseen on panostettava osana koulukulttuuria.

5. Lisätään nuorille omia tiloja ja mahdollisuuksia harrastustoimintaan

Harrastusmahdollisuudet ja omat tilat ovat tärkeä osa nuorten elämää. Lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia varmistetaan, että nuorten ääni pääsee kuuluviin. Syrjimättömät tilat ja ohjattu harrastustoiminta parantavat nuorten sosiaalisia suhteita sekä lisäävät turvallisuudentunnetta arjessa. Kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden toimintavalmiuksia kehitetään vastaamaan tyttöjen tarpeita.

 

Pidetään tyttöjen puolta Suomessa ja maailmalla!

 

-Demarinaiset