Ajankohtaista

Eduskuntapuolueiden naisjärjestöt: Naisten tasavertainen edustus ulko- ja turvallisuuspolitiikassa taattava

Suomalaisten eduskuntapuolueiden naisjärjestöt vaativat yhteisessä kannanotossa puolueita varmistamaan, että naisten ääni kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Naiset ovat edelleen aliedustettuja ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. 

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja Suomen Nato-jäsenyysprosessin myötä sotilaalliset näkökulmat ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat korostuneet. Naistoimijat kuitenkin muistuttavat, että kaikessa turvallisuuspolitiikassa on myös huomioitava laajempi inhimillinen turvallisuus. Parasta konfliktien ennaltaehkäisyä on demokratian edistäminen ja perusoikeuksien turvaaminen. Rauhaa edistetään ensisijaisesti sopien, ei sotien. 

Hyvinvoivien yhteiskuntien edellytys on, että kaikkien sukupuolten edustajien äänet kuuluvat turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvässä päätöksenteossa – mukaan lukien puolustusvaliokunnassa. Puolueissa on paljon naisia, joilla on osaamista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Naisten ääni on saatava kuuluviin kaikilla vaikuttamisen tasoilla:  

  • Puolueiden on nostettava naisia näkyville paikoille ja hyödynnettävä naisten osaamista turvallisuus- ja puolustusasioissa. 
  • Valiokuntapaikat ja niiden puheenjohtajuudet on jaettava tasa-arvoisesti kaikkien sukupuolten edustajien kesken.  
  • Uuden hallituksen ministereistä puolet on oltava naisia. 

Globaalit turvallisuusuhkat ovat entistä moninaisempia. Demokratian tilan rapautuminen, ilmastonmuutos ja monenkeskisen yhteistyön heikentyminen ovat haasteita, joihin vastaamisessa tarvitaan kaikkien osaamista sekä monipuolueyhteistyötä. 

Kannanoton ovat allekirjoittaneet: 

Demarinaiset 
KD Naiset 
Keskustanaiset 
Kokoomusnaiset 
Liikkeen Naiset 
Perussuomalaiset Naiset 
Svenska Kvinnoförbundet 
Vasemmistonaiset 
Vihreät Naiset 

Demo Finland fasilitoi kannanoton työstämistä.

Linkki kannanottoon Demo Finlandin nettisivuilla