Ajankohtaista

Ehdokkaiden vieraskynässä Inka Häkkinen: Sosiaali- ja terveyspalveluihin panostaminen on tasa-arvoteko

Toimivat, kaikille tasapuolisesti saatavilla olevat peruspalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan ydintehtävä. Kivijalka, jonka päällä hyvinvointivaltio seisoo. Meidän täytyy huomioida tämän kivijalan horjumattomuus kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen artiklan julistuksessa tuodaan esiin, kuinka oikeus sosiaaliturvaan on ihmisoikeusasia. Suomalaista sosiaaliturvaa pidetään yleisesti hyvänä, joidenkin mielestä liian hyvänä. Uskallan väittää, ettei monikaan joka sanoo sosiaaliturvan varassa elämisen olevan liian helppoa, ole todellisuudessa koskaan joutunut tulla toimeen pelkästään yhteiskunnan tukien avulla. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa kyllä päivityksiä. Järjestelmää on selkiytettävä. Päällekkäisyyksiä poistettava, pirstaleisuutta kasattava. Samalla järjestelmän ymmärrettävyyttä on selkiytettävä. Näiden toimien ohella meidän on pidettävä huolta siitä, ettei kukaan jää järjestelmässä väliinputoajaksi. Toimiva, kaikki huomioiva järjestelmä pitää huolen, ettei kukaan jää palveluiden ulkopuolelle.

Suomalaisten terveyserot ovat kasvaneet viime vuosina. Hyvinvoivat voivat entistä paremmin, kun taas huonosti voivat ja sairaat ovat entistä sairaampia ja voivat entistä huonommin. Terveyserojen kasvun pysäyttäminen ja edelleen kaventaminen ovat sote- palveluiden tulevien vuosien keskeisiä tehtäviä. Kaikilla on oikeus hyvään terveyteen. Esimerkiksi asiakasmaksut eivät saa muodostua esteeksi hyvälle terveydelle tai sairauksien hoidolle. Tämän vuoden tammikuussa aloittaneiden hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava. Jokaisella alueella on omat erityispiirteensä, jotka pitää huomioida sekä rahoituksessa että toiminnan järjestämisessä. Rahoituksen riittävyyden kannalta alueiden on tehtävä tarkkaa harkintaa palveluidensa järjestämisestä, mutta sen lisäksi on huomioitava, että alueita rahoitetaan niin että palveluiden järjestäminen on edes teoriassa mahdollista. Pidemmällä aikavälillä meidän tulee panostaa entistä enemmän maksuttomien ja matalan kynnyksen palveluiden saatavuuteen. Sote- palveluissa ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin korjaaminen. Niin taloudellisesta, kuin etenkin inhimillisestä näkökulmasta.

Lisätietoja:

Inka Häkkinen

Eduskuntavaaliehdokas Kaakkois-Suomesta numerolla 104

[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ehdokkaiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.