Ajankohtaista

Ehdokkaiden vieraskynässä Maaret Laakso: Hyvinvointivaltion palvelut luovat tasa-arvoa

Menneet sukupolvet ovat rakentaneet maastamme hyvinvointivaltiota, jonka päällimmäinen ajatus lienee ollut, että valtion menestys perustuu hyvinvoiviin kansalaisiin, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Taustalla on ollut myös ajatus, että hyvinvointivaltio huolehtii heikommistaan. Siksi sosiaaliturva ja julkiset palvelut on rakennettu kaikkia koskeviksi – sukupuolesta, tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta.

Kaikkien työikäisten tulee lähtökohtaisesti elättää itsensä ja perheensä työllään. Siitä ollaan samaa mieltä oppositiopuolueidenkin kanssa. Mutta joskus se ei vaan onnistu ja silloin sosiaaliturva estää putoamasta yhteiskunnan ja sen palveluiden ulkopuolelle.

Vasemmistopuolueiden ja oikeiston välillä on suuri ero ihmiskäsityksessä. Me ajattelemme, että ihmisarvoinen elämä edellyttää säällistä toimeentuloa silloinkin, kun sitä ei itse pysty hankkimaan. Uskomme, että liki jokainen ihminen tätä itsensä ja perheensä työllä elättämistä myös tavoittelee. Oikeistossa taas näyttää olevan lähtökohtana, että ihmiset ovat ikään kuin tahtoen elävät mieluummin sosiaaliturvan varassa, koska saavat siitä paremman elannon, kuin työhön menemällä. Heillä on siksi tahtoa leikata sosiaaliturvasta, rikkoa tätä vuosikymmeniä rakennettua tasa-arvoisempaa elämää luovaa turvaverkkoa.  

Sosiaaliturvamme on monimutkainen järjestelmä ja se kaipaa uudistamista, mutta uudistettaessa on varmistettava, ettei kukaan putoa sen turvasta ulkopuolelle.  Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa sosiaaliturvaa.  Kaikille on taattava hoitoon ja muihin tarvitsemiinsa palveluihin pääsy kohtuuajassa – ei vain niille, joilla on varaa käydä yksityisellä palveluita hankkimassa.

Jotta hyvinvointialueitten toiminta voidaan turvata, on niiden riittävä rahoitus varmistettava. Tähän maan hallitus onkin jo panostanut lisärahoitusta 500 miljoonaa euroa.  Kun palvelut ovat nyt suoraan valtion rahoitettavina, on mielestäni tärkeää, että hyvinvointialueiden palvelut tuotetaan pääosin julkisina, eikä niitä pirstaloida isossa määrin yksityisille toimijoille. Tällä turvattaisiin se, ettei yksityinen pääsisi sanalemaan hintoja ”ota tai jätä”-hinnoittelullaan, kuten loppuvuonna 2022 tapahtui joidenkin isojen yksityisten palvelutuottajien taholta. Verovaroin tuotettavat palvelut on säilytettävä pääosin julkisella puolella kaikkien saatavana ja saavutettavissa olevina.

On sitten kyse vanhuksista, nuorista, lapsista tai perheistä, julkisten palvelujen saatavuuden oikea-aikaisuus, laadun lisäksi, on tärkeää. Jos vanhus on yksin kotonaan vaivoineen, nuori mielenterveysongelmineen tai perhe vaikeuksissa liian pitkään, on se inhimillisesti, mutta myös paljon vaikeammin hoidettavissa ja kalliimpaa. Siksi matalan kynnyksen palveluita on lisättävä.

Laadukas palvelu edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vahvasti naisvaltaisia. Työ on niin henkisesti kuin fyysisesti raskasta. Nyt huutavan työvoimapulan myötä entistäkin raskaampaa. Siellä palkat ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin miesvaltaisilla vastaavien koulutustason aloilla. Tasa-arvotekoa vaatisi tämänkin ongelman korjaaminen.

Sosiaaliturva ja sen toimivat palvelut ovat oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan tunnusmerkkejä eikä niitä ja niiden tuomaa turvaa pidä leikkaamalla tai ulkoistamalla hämärtää.

Lisätietoja:

Maaret Laakso

Eduskuntavaaliehdokas Varsinais-Suomesta numerolla 170

maaret.laakso57@gmail.com

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ehdokkaiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.