Ajankohtaista

Ehdokkaiden vieraskynässä Soile Eriksson: Tasa-arvoa kaksivuotisella esiopetuksella

Lapseni on yksi niistä noin 10 000 lapsesta, jotka ovat päässeet mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Jotkut ovat asiasta kuultuaan kauhistelleet, miksi viisivuotiaat laitetaan istumaan pulpetin ääreen ja opettelemaan lukemaan. Siitähän ei esiopetuksessa eikä varsinkaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa ole kyse. Kaksivuotiseen esiopetukseen on laadittu oma esiopetussuunnitelma, joka perustuu leikin ja toiminnan kautta oppimiseen. Tavoitteissa huomioidaan ikätaso eikä niitä voi verrata perusopetuksen tavoitteisiin.

Kaksivuotisen esiopetuksen tarkoitus on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kokeilussa myös kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kokeilun jälkeen saamme tietoa sen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen, sillä kokeilua seurataan perusteellisella tutkimuksella.

Esiopetus on Suomessa velvoittavaa ja ilmaista. Sen avulla tavoitetaan lähestulkoon sataprosenttisesti koko ikäryhmä. Viisivuotiaista noin 10 prosenttia ei osallistu varhaiskasvatukseen, mikä on kansainvälisesti vertailtuna poikkeavaa. Kaksivuotisen esiopetuksen avulla heidätkin tavoitettaisiin. Vertaisryhmän toimintaan osallistumalla opitaan kaverisuhteista ja saadaan erilaisia virikkeitä ja kimmokkeita oppimiselle verrattain esimerkiksi koti- tai perhepäivähoidon ympäristöön. Osalle lapsista vasta esiopetus tai perusopetus tutustuttaa suomen kieleen. Mikäli nämä lapset pääsisivät esiopetukseen jo viisivuotiaina, olisi heidän kielitaitonsa vahvempi peruskoulun alkaessa.

Oman lapseni kokemuksen perusteella koen, että kaksivuotisessa esiopetuksessa lapsi saa edelleen olla lapsi. Jokaisessa esiopetuspäivässä on kuitenkin jotain sellaista ohjelmaa, joka vie uuden äärelle tai innostaa. En tarkoita faktatietoa, vaan asioita ympäröivästä maailmasta, ikäkauteen kuuluvien uusien taitojen harjoittelua ja positiivista yhdessäoloa. Kaksivuotinen esiopetus antaa lapselle aikaa tutustua ja oppia rauhassa. Yleensä 5-6-vuotiaat ovatkin erittäin oppimishaluisia, mutta oppimisvalmiudet vaihtelevat yksilöllisesti.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulla selvitetään lisäksi esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita. Laadukas pedagoginen jatkumo mahdollistaisi esi- ja alkuopetuksen ajan joustavan opinpolun, jolla voitaisiin paremmin huomioida lapsen yksilöllinen kehitys ja oppimisvalmiudet. Se jos mikä yhdessä kaksivuotisen esiopetuksen kanssa edistäisi koulutuksellista tasa-arvoa.

Lisätietoja:

Soile Eriksson

eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta numerolla 238

[email protected]

Vieraskynä on Demarinaisten kiertävä blogipalsta, jossa julkaistaan Demarinaisten ja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ehdokkaiden kirjoituksia. Tekstit ovat vieraiden itsensä kirjoittamia ja edustavat heidän omia näkemyksiään.